ZIMA – PROJEKT

Celem projektu jest poszerzenie i wzbogacenie treści programowych o zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej, a także zaspokojenie narastającego zaciekawienia światem wykazywanego przez dzieci przedszkolne, które są coraz baczniejszymi obserwatorami życia.Realizację projektu rozpoczęliśmy od burzy mózgów w oparciu o ilustracje zimowych zabaw i doświadczeń dzieci w czasie wspólnych wyjść do ogrodu przedszkolnego.Opisywaliśmy co się dzieje na obrazkach. Dokonywaliśmy oceny zachowań na podstawie ilustracji, a także odróżnialiśmy bezpieczne i niebezpieczne miejsca do zabawy.Wypowiadaliśmy się na temat swoich ulubionych zabaw zimowych, które wskazywaliśmy na obrazkach.Biały puch pozwolił nam na świetną zabawę w naszym ogrodzie przedszkolnym.Po powrocie do przedszkola wykonaliśmy prace plastyczne ,,Zimowy krajobraz”. Wykorzystaliśmy folię malarską do różnych zabaw ruchowych.Ćwiczyliśmy nasz oddech przenosząc,, płatki śniegu” za pomocą słomek na chmurkę.Badaliśmy śnieg zmysłami: wzrokiem, dotykiem, oglądaliśmy go przez lupy.Wspólnie wyciągnęliśmy wnioski, że śnieg jest zimny, śliski, mokry, nie ma zapachu i jest przezroczysty. Gdy weźmiemy go do ręki i chwilę potrzymamy, to pod wpływem ciepła naszej dłoni topi się – powstaje woda.

TERAZ JUŻ WIEMY, ŻE: 

-zimą można świetnie bawić się na świeżym powietrzu, np., można lepić bałwana, śniegowe figury 

-zimą pada śnieg, jest mróz, drzewa nie mają liści

– podczas zimowych zabaw trzeba zachować szczególną ostrożność, np. wybierać miejsce zabaw z daleka od ulicy, pod dozorem osób dorosłych

-śnieg jest zimny, mokry, nie ma zapachu i jest przezroczysty, topi się pod wpływem ciepła

-nie można jeść śniegu, ponieważ po rozpuszczeniu woda jest mętna, brudna i może zaszkodzić naszemu zdrowiu