Zamiast klapsów…

Spotkanie z rodzicami polegało na zaprezentowaniu broszury ” Zamiast klapsów. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” wydana przez fundację Chronimy Dzieci.