Zajęcia uzdalniające

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10  W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ORANIZUJEMY ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA DZIECI : ZAJĘCIA PLASTYCZNE, ARYSTYCZNO-TEATRALNE ORAZ CZYTELNICZO-TEATRALNE..

Edward Nęcka 

10 oznak świadczących o występowaniu u dziecka różnych zdolności:

1. Ciekawość poznawcza- dzieci zdolne są szczególnie dociekliwe; interesują się sprawami ogólnymi i abstrakcyjnymi.

2. Spostrzegawczość – zdolne dziecko zauważa najdrobniejsze szczegóły, dostrzega też subtelne różnice między obiektami lub ideami.

3. Zainteresowania – są niezwykle szerokie, a w wybranych dziedzinach bardzo pogłębione, dotyczą zwykle poważnych spraw i problemów.

4. Słownictwo- zdolne dziecko błyskawicznie uczy się słów, zwykle też bezbłędnie je rozumie, dobrze różnicuje znaczenia pojęć.

5. „Połykanie” lektur- szybkość czytania przekłada się na olbrzymią liczbę lektur. Dziecko zdolne czyta ze zrozumieniem, posiada umiejętność referowania przeczytanych treści.

6. Wyobraźnia – dziecko zdolne ma dużą łatwość uruchamiania wyobrażeń. Dotyczy to wyobraźni odtwórczej, powielającej uprzednie spostrzeżenia, a przede wszystkim twórczej, prowadzącej do nowych pomysłów.

7. Koncentracja i wytrwałość – uwaga zdolnego dziecka działa szczególnie skutecznie – ułatwia to długotrwałą koncentrację i zwiększa odporność na zmęczenie.

8. Samokrytycyzm – zdolne dziecko stawia sobie wysokie wymagania, jest samokrytyczne i ciągle niezadowolone z własnych osiągnięć.

9. Dojrzałość – dziecko zdolne często dorównuje dorosłym poziomem prowadzonej rozmowy; wysławia się w sposób typowy dla dorosłych, nie zadowala się w dyskusji argumentami pozornymi lub niezbyt uzasadnionymi.

10. Żwawość intelektualna- dziecko zdolne łatwo popada w stan ekscytacji nowym problemem, czerpie przyjemność intelektualną z jego rozwiązania. http://www.krakow95.eprzedszkole.com/files/program_rozwijamy_pasje.pdf

 „DZIECKO RODZI SIĘ WSZECHSTRONNIE UZDOLNIONE, Z PEŁNĄ MOŻLIWOŚCIĄ ROZWOJU WE WSZYSTKICH KIERUNKACH, POTENCJALNĄ WYBITNĄ INTELIGENCJĄ I ZADATKAMI NA ROZWIJANIE WIELKIEJ TWÓRCZOŚCI ORAZ DUŻYM TALENTEM SPOŁECZNYM. TRZEBA STWORZYĆ MU MOŻLIWOŚCI ICH MAKSYMALNEGO ROZWOJU”.. DAVID LEWIS