Zabawy muzyczno-rytmiczne

Zabawy muzyczne i elementy muzykoterapii w edukacji …

broda-bajak_majewska    RODZICU POBIERZ  PRZECZYTAJ

Grupa Smerfów jest radosna i zaangażowane w czasie zabaw z elementami muzyki i ruchu.

Każde dziecko lubi tańczyć. Ruch przy muzyce wpływa  na rozwój ogólny dzieci w związku z tym właśnie z ruchem powiązanych jest większość zajęć muzycznych  w przedszkolu.