Wyrażamy emocje tak, by nie krzywdzić drugiego człowieka