Ten obcy

Nasze dzieci są coraz starsze, w chwili, gdy nasze dziecko zaczyna samodzielnie wychodzić samo na plac zabaw, czy zostawać samo w domu, wówczas bezwzględnie musimy zadbać o to, aby dziecko znało zasady bezpiecznego kontaktowania się z innymi, ale również wiedziało, że ma obowiązek ich przestrzegania. Rolą dorosłych jest  uświadamiać, co może im grozić ze strony nieznajomych, nauczyć ich ostrożności w kontaktach, właściwego reagowania w sytuacjach realnego zagrożenia.

Rodzicu porozmawiaj na ten temat ze swoim dzieckiem. Pamiętaj, że w tej rozmowie nie chodzi o wzbudzanie lęku u dziecka, budowaniu społecznej nieufności, a jedynie na uwrażliwienie dziecka na pewne sygnały, na to, kiedy powinna zapalić się u dziecka tzw. „czerwona lampka”, że znalazło się w niebezpiecznej sytuacji, jak sobie wtedy poradzić i ustrzec przed niebezpieczeństwem. Najważniejsze, by dziecko miało świadomość i rozumiało, że ktoś obcy, to ktoś o kim nic nie wiemy i pod żadnym pozorem nie możemy z taką osobą się oddalać, czy mu towarzyszyć, ani też podawać żadnych informacji o sobie i rodzinie.

Pierwszy krok – powiedz NIE i w razie potrzeby głośno krzycz.

Drugi krok – szybko odejdź od tej osoby.

Trzeci krok – poproś o pomoc innych dorosłych. 

……………………………………………………

Teatrzyk sylwet – Czerwony Kapturek

Czerwony Kapturek to opowieść o dziewczynce, której babcia podarowała czapeczkę z czerwonego materiału. Spodobała się dziewczynce tak bardzo, że nosiła ją codziennie niezależnie od pogody i pory roku. W bajce ukazane są skutki nieodpowiedniego zachowania dziewczynki. Morał z niej płynący jest taki: Zawsze trzeba słuchać rodziców i nie należy rozmawiać z nieznajomymi. Dzieci uczestniczyły w zabawie ruchowej ,,Wilk przyjacielem Kapturka” oraz wykonały prace plastyczne – ,,Stemplowany Kapturek”.

Kolejnego dnia dzieci obejrzały film edukacyjny pt.: ,,Gadki, czyli proste rozmowy na trudne tematy”. W przyjaznej formule olbrzymi, przyjazny pies wyjaśnia pięć zasad bezpieczeństwa dzieciom:

  1. Gdy mówisz ,,Nie”, to znaczy ,,Nie”.
  2. Alarmuj, gdy potrzebujesz pomocy.
  3. Dobrze zrobisz mówiąc o tajemnicach, które Cię niepokoją.
  4. Koniecznie pamiętaj, że Twoje ciało należy do Ciebie.
  5. Intymne części siała są szczególnie chronione.