Szkoła do Hymnu

8.11.2019R. DZIECI I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA WŁĄCZYLI SIĘ DO AKCJI SZKOŁA DO HYMNU I WSPÓLNIE ZAŚPIEWALI MAZURKA DĄBROWSKIEGO O SYMBOLICZNEJ GODZINIE 11.11 NASTĘPNIE DZIECI ZŁOŻYŁY KWIATY I ZAPALIŁY ZNICZ W MIEJSCU UPAMIETNIAJĄCYM ANDRZEJA GALICĘ UCZESTNIKA WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ II RZECZYPOSPOLITEJ.