Statut

UCHWAŁANR 6 zmiany w statucie 2018Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych  z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.                        W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z dokumentami:

  1. Statut Przedszkole Miejskie Nr 10 01.12.2017    –pobierz
  2. Uchwała nr 5 Zmiany w statucie rok 2019  – pobierz
  3. Uchwała nr 8 2019 zmieniająca    –pobierz
  4. UCHWAŁANR 6 zmiany w statucie 2018