Sprawozdanie Z Realizacji Projektu ,,Piaskownica Paleontologiczno-Archeologiczna w Ogrodzie Przedszkolnym”

                                                           

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU ,,PIASKOWNICA PALEONTOLOGICZNO-ARCHEOLOGICZNA W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM”.

W miesiącu kwietniu tego roku zaczęliśmy budowę piaskownicy paleontologiczno-archeologicznej, która była naszym  projektem zagospodarowania terenu ogrodu przedszkolnego. Powstanie piaskownicy  odbyło się  dzięki wsparciu finansowemu WFOSiGW, skąd m.in. pozyskaliśmy fundusze, ale przede wszystkim zaangażowaniu całego personelu pedagogicznego i pracy naszego konserwatora.

W miesiącu czerwcu piaskownica nabrała już konkretnych kształtów i w czasie pikniku z okazji Dnia Rodziny została uroczyście otwarta. Rozpoczęliśmy tam zajęcia z dziećmi. . W piaskownicy zamocowane zostały specjalne sita i waga ,które posłużyły do zabaw w małych archeologów .Były to różnego typu zabawy o tematyce archeologicznej, mieszanie i przesiewanie różnego rodzaju piasku i żwiru, wykopywanie odlewów gipsowych kości dinozaurów, wyszukiwanie różnych drobnych kamieni, zabawy pod hasłem „poszukiwacze złota” oraz wiele innych .Do zajęć wykorzystane zostały pomoce dydaktyczne zakupione dzięki wsparciu finansowemu WFOSiGW.

Utworzenie piaskownicy paleontologicznej i zajęcia archeologiczne będą fascynującą podróżą w czasie, dzięki której przedszkolaki poszerzą wiedzę o przeszłości geologicznej Ziemi. Prowadzone będą obserwacje różnych typów skał .Przedszkolaki będą miały  kontakt ze środowiskiem nieożywionym, jak również ze środowiskiem przyrodniczym i kulturowym Warmii i Mazur. Ponadto wspólne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu stanie się swoistą promocją aktywnego, zdrowego i radosnego stylu życia.

 

Aktywny odnośnik do strony www.wfosigw.olsztyn.pl