Rok szkolny 2023/2024

Marlenka brała udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym

,,Bohaterowie wierszy poetów polskich”.

Otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość, że Marlenka otrzymała III miejsce

w konkursie.

Marlence serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów.

………………..

SPOTKANIE Z SĘDZIĄ SĄDU RODZINNEGO

W naszym przedszkolu odbyło się spotkanie pani Sędzi Sądu Rodzinnego – Jolantą Biernat-Kalinowską z dzieci uczęszczającymi do naszego przedszkola, na temat Praw Dzieci.Rozpoczęło się ono od przytoczenia przez panią Sędzię słów Janusza Korczaka: Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały…”. Następnie pani Sędzie omówiła kolejno najważniejsze Prawa Dziecka. Pani Sędzia pokazała dzieciom swój strój w jakim bierze udziała w czasie prowadzonych spraw.

Bardzo dziękujemy za spotkanie.

…………………….

Moja Rodzina – konkurs plastyczny

…………………………….

Wycieczka do Muzeum Przyrody

Uwrażliwianie dzieci od samego początku ich edukacji na potrzeby środowiska, bogacenie ich wiedzy o zależnościach zachodzących, wskazywanie piękna i różnorodności przyrody ma uzmysłowić już małym dzieciom jak wiele zależy właśnie od człowieka. Dziecku w wieku przedszkolnym powinniśmy stworzyć takie warunki, aby były uruchomione wszystkie zmysły, jakimi dysponuje człowiek. Aby dziecko mogło ciekawie opowiedzieć o tym, co go zaciekawiło, zainteresowało, musi najpierw to poznać, dotknąć. Im większa wrażliwość cechuje przedszkolaka, tym więcej możliwości dopatrywania się piękna we wszystkich aspektach życia – w świecie przyrody.

…………………………………………………..

Pielęgniarka – spotkanie z mamą Marysi

…………………

Poznajemy zawody – na poczcie

………………………….

Poznajemy zawody – strażak

………………………….

Poznajemy zawody – leśnik

…………………………

Poznajemy zawody – policjant

……………………..

Poznajemy zawody – bibliotekarz

……………………………..

Poznajemy zawody – sprzedawca

…………………..

 

Poznajemy zawody – ogrodnik

……………………

Poznajemy zawody – kucharz

……………………………..

Poznajemy zawody – muzyk

………………………………

,,Jak dobrze mieć sąsiadów” – zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 12

……………………………………………..

Wyjście do Teatru Lalek

………………………………..

Poznajemy kulturę filmową – wyjście do kina

………………………….

Sprząta świat

………………………………

Dzień Chłopaka

……………………………

Dzień Kropki