„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”                       

                                                                                 Jan Paweł II

„Razem na Święta” to akcja MEN, w której dzieci oraz uczniowie niosą pomoc innym. Działania realizowane w ramach akcji ,,Razem na święta” mają na celu budowanie wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.