Rada Rodziców

Rok szkolny 2021/2022

regulamin-rady-rodziców 

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. (Jan Paweł II)

Konto Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego  nr 10 im. Jana Pawła II  w Olsztynie:

 07 1090 2590 0000 0001 4688  9590

Przedstawiciele Rady Rodziców:

 • Przewodniczący: Magdalena Grigonis

 • Skarbnik:  Joanna Rzoska

 • Sekretarz: Alicja Budzyła

 Przedszkole Miejskie nr 10 im Jana Pawła II w Olsztynie   e-mail  –przedszkole@pm10.olsztyn.eu


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 IM. JANA PAWŁA II  

W OLSZTYNIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

PRZERWA W PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 

IM. JANA PAWŁA II W OLSZTYNIE 

01.08.2022r. -31.08.2022r.


 

Art. 84. ,,…Prawo oświatowe W celu wspierania działalności statutowej przedszkola , rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł…”

Środki zgromadzone  przez Rade Rodziców przestają być środkami prywatnymi rodziców-stają się środkami o charakterze publicznym. 

Środki pieniężne  gromadzone przez Radę Rodziców   służą jedynie  wsparciu działalności statutowej przedszkola w  zakresie  ,,urozmaicania zajęć edukacyjnych”  dla dzieci uczęszczających do przedszkola-wycieczki, bal karnawałowy mikołajki, teatrzyki.

Szczegółową  organizację Rady Rodziców  Przedszkola Miejskiego nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie określa ustanowiony przez nią Regulamin Rady Rodziców zamieszczony  poniżej .


 

Współpracujemy w roku szkolnym 2020/2021 z  ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 

ul. Kopernika 45
10-512 Olsztyn
Tel. 89 527–23–47

sekretariat@ppp3.olsztyn.pl 

W przypadku indywidualnych potrzeb prosimy  o zgłoszenie się do dyrektora przedszkola w  celu ustalenia  dodatkowego terminu  konsultacji.  Konsultacje są bezpłatne.


 

RODZICE

System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych. 

w załączniku  instrukcja dla rodziców dot. aktywacji konta, logowania, nadawania loginu i PIN-u do karty dziecka.

otwórz       –     przedszkola_informacja-min.pdf

 • Rodzice samodzielnie aktywują swoje konta po przekazaniu swojego adresu e-mail.
 • Pracownik przedszkola przypisuje w systemie podany przez rodzica adres e-mail.
 • Następnie rodzic może aktywować swoje konto zgodnie z instrukcją.
 • Instrukcja aktywacji konta dostępna:   

https://portal.edukacja.olsztyn.eu/jst/olsztyn/inline/8.aspx   – otwórz

oraz na stronie edukacja.olsztyn.eu             

 1. System iPrzedszkole nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie
  z aktualną Uchwałą Rady Miasta Olsztyna w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn.

Uchwała Rady Miasta  Olsztyna – otwórz

 • System nalicza opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka za przebyty miesiąc
  z   odliczeniem nieobecności.
 • Pierwsze  dwie karty zbliżeniowe rodzic/ prawny opiekun dzieci otrzymuje nieodpłatnie.
 • Zakup kart jest raz na cały czas  pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Karty są  przekazywane rodzicom/opiekunom prawnym raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Koszt wyrobienia kolejnej karty lub nowej karty w miejsce uszkodzonej czy zgubionej, pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka
 • Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum
  i jednocześnie karty zbliżeniowe tracą swoją ważność.

Od 01.09.2020r rozpoczynamy wdrażanie  w  Przedszkolu Miejskim nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie

innowację pedagogiczna –

Przedmiot: wychowanie przedszkolne

Rodzaj innowacji:  organizacyjno-metodyczna

Data wprowadzenia : 01.09.2020 r

Data zakończenia: 30.06.2022 r

Zakres innowacji: Adresatami innowacji  są dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do Przedszkola Miejskie nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie .

Autorzy : Joanna Koziatek ; Małgorzata Janczewska

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 10 im. Jana Pawła II została zapoznana z Innowacją i pozytywnie ją  zaakceptowała.

 

,,Reggio Emilia to koncepcja nauczania, która przerodziła się w system edukacyjny oparty na filozofii Lorisa Malaguzzi, skupionej na nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Powstała ona we Włoszech w 1945r. z inicjatywy mieszkańców miasteczka Reggio Emilia, którzy chcieli otworzyć szkołę odmienną od tradycyjnych. Filozofia oparta jest na założeniach Jeana Piageta i Marii Mortessori oraz na przeświadczeniu, że dziecko posiada 100 języków, którymi przedstawia zrozumienie przez siebie świata.

Dorośli muszą być otwarci na nową wiedzę i zmiany. Dobro dzieci zawsze jest punktem wyjścia do wszelkich działań. Dzieci w wieku przedszkolnym najwięcej zapamiętują ucząc się poprzez działanie. Wykorzystać możliwości ich rąk, oczu i uszu to, co same wykonają, to czego dotkną zapamiętają na dłużej. Dlatego też kolejnym powodem stworzenia innowacji ,,Kreatywny przedszkolak’’ jest umożliwienie wychowankom poznawania świata poprzez wybrany przez siebie sposób wolność dziecka „.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY

Dokładne daty uroczystości  organizowanych z udziałem Rady Rodziców będą podawane systematycznie  do wiadomości rodziców (zarówno w siedzibie placówki jak i na stronie  internetowej).

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 IM. JANA PAWŁA II  W OLSZTYNIE 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PRZERWA

W PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10
IM. JANA PAWŁA II W OLSZTYNIE

01.08.2022r. -31.08.2022r.

———————————————————————————————————————————————-

Kalendarz uroczystości w Przedszkolu Miejskim nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie w roku szkolnym  2021/2022

TEMATY UROCZYSTOŚCI Termin realizacji ODPOWIEDZIALNY
 

1. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka –zabawy, konkursy, występy dzieci.

20 wrzesień 2021r. Maria  Całczyńska

Joanna Koziatek

Nauczyciele

z gr. I,II,III

2.Pasowanie na przedszkolaka – przygotowanie uroczystej akademii, wręczenie pamiątkowego dyplomu i upominków.

 

październik 2021r.

 

 

Nauczycielki z grupy I

Rada Rodziców

 

3. Święto Patrona Przedszkola  Jana Pawła II. „Nie lękajcie się” – hasłem XXI Dnia Papieskiego 10 X 2021.

październik

2021

 

Lider- Aneta Jędrzejewska

Nauczyciele

z gr. I,II,III

 

4.Bal wszystkich świętych –Zabawy muzyczno-ruchowe, konkursy.

 

Wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że 1 listopada to święto zmarłych. Tymczasem jest to dzień bardzo uroczysty i radosny, ponieważ tego dnia Kościół wspomina wszystkich świętych także tych, których imion nie znamy.

Listopad 2021r.  

Barbara Mikulska,

Małgorzata Janczewska

Nauczyciele

z gr. I,II,III

5. Moja Ojczyzna– POLSKA

Święto 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości –polskie święto państwowe obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918); święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji w 1989[3]; jest dniem wolnym od pracy.

 

Listopad 2021

 

Nauczyciele poszczególnych grup

 

6.MIKOŁJKI– gry, zabawy i konkursy upominki dla dzieci.

grudzień 2021r. wszyscy nauczyciele indywidualnie w grupach I, II, III,

 Rada Rodziców

7.Wigilijne spotkanie ( warsztaty) dla „Rodziców i dzieci P.M.10 ” -wiersze, kolędy, inscenizacje. grudzień 2021r. wszyscy nauczyciele indywidualnie w grupach I, II, III,
8.Dzień Babci i Dziadka – impreza okolicznościowa wręczanie upominków, słodki poczęstunek.

 

styczeń 2022 Nauczyciele

z gr. I,II,III

Rada Rodziców

9.Kostiumowy Bal Karnawałowy„- tańce i zabawy ze śpiewem, konkursy, wybór króla i królowej balu.

 

 

      luty 2022

Lider

Maria Całczyńska

nauczyciele z grupy I,II,III

Rada Rodziców

10. Walentynki- zabawy, konkursy. 14.02.2022 Nauczyciele

z gr. I,II,III

Rada Rodziców

11. Festiwal tańca –miedzyprzedszkolny konkurs. marzec

2022

Małgorzata Janczewska

Rada Rodziców

12. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 obchodzone między świętami państwowymi: 1 maja(zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja). maj

2022

Nauczyciele

z gr. I,II,III

13. Dzień dziecka wycieczka – czerwiec 2022 Barbara Mikulska, Aneta Jędrzejewska
14.Pożegnanie dzieci 6 letnich  idących od 01.09.2020 do kl. I szkoły podstawowej . Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego, inscenizacje teatralne, zabawy.  czerwiec 2022r.

 

Maria Całczyńska Joanna Koziatek grupa III

Rada Rodziców