Przypominamy o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

Drodzy rodzice

Przypominamy o Zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci, które są zapisane w statucie przedszkola.

  • Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach zadeklarowanych.

  • Rodzice zobowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście poprzedzającego dnia nauczycielce w grupie.

  • Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby pełnoletnie gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Na teren przedszkola nie wprowadza się osób postronnych.

  • Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób.