Przygoda kropelki deszczu. Zajęcia prowadzone według planu daltońskiego

Na zajęciach dydaktycznych prowadzonych według Planu Daltońskiego dzieci pracowały w parach. Jednym z zadań, które miały wykonać było ułożenie historyjki obrazkowej o przygodach kropli, wg kolejności zdarzeń opisanych w opowiadaniu H. Bechlerowej. Przedszkolaki wykonały również pracę według instrukcji obrazkowej ,,Parasolka”.