PROJEKT Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ- Piaskownica paleontologiczno-archeologiczna w ogrodzie przedszkolnym

                       

Projekt jest częścią innowacji pedagogicznej, ,Plan Daltoński’’ realizowanej w Przedszkolu Miejskim nr10.Celem projektu jest zagospodarowanie terenu ogrodu przedszkolnego tak ,aby spełnił on funkcje nie tylko rekreacyjną ale także pomagał w pogłębianiu wiedzy przyrodniczej ,rozbudzał zaciekawienie otaczającym światem ,uwrażliwiał na piękno przyrody ,zapewniał bezpośredni kontakt z przyrodą ożywioną i nieożywioną .W obecnym roku szkolnym powstanie piaskownica paleontologiczno -archeologiczna .Dzięki powstaniu piaskownicy przedszkolaki będą miały okazję do prowadzenia naukowych eksperymentów .Zajęcia ,które będą się odbywały w piaskownicy pozwolą na samodzielne zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie  kompetencji naukowo –technicznych poprzez odwoływania się do zagadnień :skamieniałości ,prehistorii,  kamieni szlachetnych, archeologii .

Przedszkolaki dowiedzą się na zajęciach czym różni się paleontologia a archeologia .Paleontologia to nauka o organizmach kopalnych ,wprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności życiowej organizmów .Archeologia to nauka ,której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej  przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi ,na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych. Dzieci będą mogły poczuć się małymi odkrywcami. Będą mogły odkrywać skarby zagrzebane w piasku :skały ,skamieniałości ,oraz inne przedmioty .Spróbują ustalić dlaczego znalazły się w ziemi i do czego mogą się przydać .Nazwą swoje znaleziska i je pogrupują .Poznają zawody archeologa i geologa .Dowiedzą się, że wiele przedmiotów codziennego użytku mogło powstać dzięki skarbom znalezionym w głębi ziemi .Na zajęciach prowadzonych w piaskownicy dzieci będą mogły poznać pracę paleontologa ,który poszukuje śladów życia w coraz starszych warstwach skalnych .Poznają zwierzęta ,które żyły w minionych okresach geologicznych .Odkopują ukryte pod piaskiem skamieniałości wymarłych zwierząt i roślin. ,ustalają ich wiek  .Porządkują skamieniałości na linii czasu obejmującej dzieje Ziemi. W przyszłości będą gromadzone będą również okazy skał i minerałów w celu wykorzystywania ich na zajęciach edukacyjnych. W następnym roku szkolnym planujemy założenie lapidarium. Dzięki powstaniu lapidarium dzieci będą mogły poznawać różnego rodzaju skały. W czasie zajęć i zabaw będą mogły określać skały występujące w naszym otoczeniu. Będą mogły również poznać historię naszego regionu i procesu jego tworzenia.

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej dnia 18.04.2017r  poinformowało Przedszkole Miejskie nr 10 w Olsztynie , że na podstawie zatwierdzonych przez Radę Programową wniosków ze szkół / placówek ,że zgłoszone przez placówkę zadanie pn: Piaskownica paleontologiczno- archeologiczna w ogrodzie przedszkolnym zostało przyjęte do realizacji w okresie od kwietnia 2017r.do 14 czerwca 2017 r. Przyznano kwotę 2 000,00 zł ( dwa tysiące zł) na wykonanie powyższego zadania.

 

 

 

 

Aktywny odnośnik do strony www.wfosigw.olsztyn.pl