Projekt edukacji międzykulturowej „Mały człowiek w wielkim świecie – wiem, rozumiem, szanuję”

Przedszkole miejskie nr 10 przystąpiło w roku 2019 do projektu, którego założeniem jest wypracowanie i wprowadzenie systemowych rozwiązań, wprowadzających do pracy olsztyńskich przedszkoli zagadnienia z zakresu edukacji międzykulturowej oraz metody pracy służące kształtowaniu u dzieci pozytywnych relacji z innymi co doprowadzi do osłabienia stereotypów i uprzedzeń prowadzących zwykle do dyskryminacji osób odmiennych kulturowo.

Plan działań w przedszkolu miejskim nr 10 w Olsztynie w ramach projekt edukacji międzykulturowej

 „Mały człowiek w wielkim świecie – wiem,  rozumiem, szanuję”

  1. Niezwykła podróż przedszkolaków do kulinarnych smaków- np.: Francja, Włochy, Grecja.

          Cel: poznanie kultury kulinarnej innych narodowości. 

      2.Festiwal tańca-tańce z kwiatami dla ojczyzny- do muzyki polskich kompozytorów. Uczczenie 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki -rok 2019 rokiem uchwałą sejmu RP i senatu RP.  

        Cel: rozbudzanie zainteresowań Polską muzyką i tańcem oraz zainspirowanie nauczycieli i dzieci do zapoznania się życiem i twórczością Stanisława Moniuszki – uczczenie jubileuszu 200 rocznicy urodzin wielkiego patrioty – ojca opery polskiej. 

  1. Indonezja – kraj niezwykłej kultury, enigmatycznych wulkanów i pięknych wysp. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez rodzica- podróżnika, którego dziecko uczęszcza do PM10. 

        Cel: rozwijanie zainteresowania kulturą indonezyjską. Odnajdywanie podobieństw i różnic między kulturą polski a Indonezji. 

     4.Tradycje świąteczne i obrzędy -Ukraina, Litwa, Chiny.  

       Cel: promocja idei wzajemnej tolerancji i międzykulturowości, przekazywanie wiedzy o kulturach mniejszości. 

     5.Bajki z różnych stron świata  „ Bal dla dzieci”.

       Cel: wspieranie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, fizycznymi estetycznym.