Prezenty dla seniorów z DPS

Na zajęciach wykonywaliśmy laurki dla seniorów z Domu Pomocy Społecznej. W ten sposób pracujemy nad uwrażliwieniem dzieci na potrzeby seniorów, osób  starszych we współczesnym świecie oraz kultywowanie tradycji wręczania upominków z okazji Dnia Babci i Dziadka.