Poznajemy ulice

PROJEKT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10

 1. JANA PAWŁA II W OLSZTYNIE

„SPACERKIEM PO OLSZTYNIE ULICAMI WYBITNYCH POLAKÓW”

Główne cele projektu to:

 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci,
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 • dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
 • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna Małej Ojczyzny – Warmii ze stolicą Olsztynem,
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną

polszczyzną,

 • poznawanie kompozycji muzycznych autorstwa wybitnych muzyków polskich,
 • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych,
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej

wartości jako człowieka.

W ciągu całego roku przedszkolnego, dzieci realizują szereg zadań, działań o tematyce patriotycznej, a także biorą udział w różnorodnych konkursach związanych z tradycją, folklorem, kulturą naszego kraju, regionu, czy miasta.

Relacja z wykonywanych zadań będzie zamieszczana na stronie przedszkola.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej patriotycznej wycieczki po Olsztynie.

Realizacja działań projektowych jest zaplanowana w czasie:

od 08 listopada 2022 roku do 30 listopada 2023 roku.

Działania projektowe swoim zasięgiem obejmują dzieci, oraz rodziny przedszkolaków naszej placówki. Podstawowa forma działań to wycieczki i spacery na ulice ujęte w katalogu ulic.

Inne formy działań będą konsekwencją odbytych spacerów. Istotnym czynnikiem będzie pomysłowość, inwencja nauczycieli, którzy dostosowują profil zajęć i działań poza zajęciami do wieku i możliwości dzieci.

Do działań w projekcie zapraszamy rodziców i rodziny naszych dzieci. Działania będą dotyczyć zwiedzania Olsztyna a konkretnie wskazanych ulic. Dokumentacja fotograficzna przekazana od rodziców dzieci będzie okolicznością do uhonorowania uczestników dyplomami i pamiątkami. Wybór ulic do projektu został spowodowany odległością ulic od naszego przedszkola tak aby dzieci z wszystkich grup mogły dotrzeć na miejsce, zarówno maluchy, średniaki jak i starszaki.

KATALOG ULIC OLSZTYNA WYZNACZONYCH DO PROJEKTU:

 1. FRYDERYKA CHOPINA

PLAC JANA PAWŁA II

 1. JANA KASPROWICZA
 2. MIKOŁAJA KOPERNIKA
 3. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
 4. MARII ZIENTARY MALEWSKIEJ
 5. ADAMA MICKIEWICZA
 6. STANISŁAWA MONIUSZKI
 7. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO
 8. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO
 9. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
 10. HENRYKA SIENKIEWICZA
 11. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE
 12. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
 13. STEFANA ŻEROMSKIEGO

PROJEKT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 IM. JANA PAWŁA II

W OLSZTYNIE „SPACERKIEM PO OLSZTYNIE ULICAMI WYBITNYCH POLAKÓW”  A PLAN DALTOŃSKI FUNKCJONUJĄCY W PRZEDSZKOLU. 

W przedszkolu w miejscu widocznym przez czas trwania projektu obecne będzie znane doskonale nauczycielom , dzieciom i rodzicom narzędzie daltońskie  – kalendarz urodzin.

Nowa odsłona tego narzędzia to taka, że kalendarz będzie dotyczył daty /dzień- miesiąc/ urodzin imienników ulic Olsztyna z katalogu projektowego.

KALENDARZ URODZIN WYBITNYCH POLAKÓW :

                        Imię i nazwisko       Data urodzin / dzień – miesiąc /
 FRYDERYK CHOPIN 1 marzec
 JAN PAWEŁ II 18 maj
 JAN KASPROWICZ 12 grudzień
 MIKOŁAJ KOPERNIK 19 luty
 TADEUSZ KOŚCIUSZKO 4 luty
 MARIA ZIENTARA MALEWSKA 4 wrzesień
 ADAM MICKIEWICZ 24 grudzień
 STANISŁAW MONIUSZKO 5 maj
 FELIKS NOWOWIEJSKI 7 luty
 IGNACY  JAN PADEREWSKI 18 listopad
 KAZIMIERZ PUŁASKI 4 marzec
 HENRYK SIENKIEWICZ 5 maj
 MARIA SKŁODOWSKA CURIE 7 listopad
 STANISŁAW WYSPIAŃSKI 15 styczeń
 STEFAN ŻEROMSKI 14 październik

 

Kalendarz urodzin ma służyć temu aby dzieci odbywały wycieczki na wybrane ulice w miarę możliwości w terminie urodzin wielkiego Polaka.

Projekt w toku jego trwania może być modyfikowany i wzbogacany.

Autorka projektu: Barbara Mikulska

Ulica Żeromskiego

……………………………………..

Ulica Padarewskiego

…………………………..

Ulica Jana Pawła II

…………………………………

Ulica Jagiellońska

………………………………………………………..

Wybitni Polacy: Maria Zientara Malewska i Stanisław Wyspiański

Dzieci poznały postacie wybitnych Polaków: Marii Zientary Malewskiej i Stanisława Wyspiańskiego. Zapoznały się z ich wizerunkami oraz dowiedziały się, czym się zajmowali. Zwiedziły ulice tych wybitnych Polaków.

…………………………

Sienkiewicz – kim był?

…………………………………………….

Wybitny Polak Adam Mickiewicz

Dzieci poznawały postać wybitnego Polaka Adama Mickiewicza poprzez:

 1. Zwiedzanie ulicy tego wybitnego poety.
 2. Zapoznanie się z wizerunkiem Adama Mickiewicza.
 3.  Poznawanie utworu wieszcza tzn.słuchanie bajki pt. „Przyjaciele”.
 4. Oglądanie słynnej epopei narodowej pt. „Pan Tadeusz”.

…………………………………………….

Spacer uliczkami Mikołaja Kopernika