POZNAJEMY INDONEZJĘ -GRUPA II

Dzieci z grupy II zaprosiły do przedszkola tatę swojej koleżanki Zuzi aby opowiedział im o kraju ,w który ostatnio zwiedził ze swoją rodziną -Indonezję .Dzieci zapoznały się z niektórymi ginącymi gatunkami zwierząt i zrozumiały przyczyny  zanikania bioróżnorodności na przykładzie Indonezji. Nauczyły się  wskazywać Indonezję na mapie Azji.Dowiedziały się , że Indonezja jest krajem wyspiarskim,a  ludność  jest bardzo zróżnicowana pod względem językowym, kulturowym, religijnym.Poznały niektóre ginące gatunki zwierząt .