Poznaj PM10

 

 

Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła  posiada duże tradycje w roku 2019 obchodziło 70 lecie swojej działalności opiekuńczo wychowawczo, dydaktycznej.  Z tej okazji  placówka otrzymała  imię  Jan Paweł II, Papieża, wielkiego  Polaka, myśliciela, filozof, pedagoga, głoszącego ideologię tolerancji i pokoju, dążącego do zaprzestania wszystkich wojen. Wybór  patron placówki był wynikiem wdrażania od 2014r. do 2018r. w przedszkole innowacji pedagogicznej ,,Rodzina i przedszkole miejscem działalności wychowawczej opartej na pedagogice Jana Pawła II, uznającej godność dziecka  oraz  potrzebę kształtowania jego indywidualnej osobowości”.  W związku z tym przedszkole buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością. Lokalizacja placówki znajduje się w dzielnicy Olszyna–Zatorze. Budynek przy Jagiellońskiej 8 jest wpisany do rejestru zabytków. W 1/10 od roku 1949 zajmuje go przedszkole, pozostała cześć to teren Szkoły Podstawowej nr 11im. Hieronima Skurpskiego.  W latach 2009 -2016 odrestaurowany wewnątrz i na zewnątrz. W przedszkolu mieszczą się trzy sale do zajęć z dziećmi, kancelaria dyrektora, pokój socjalny dla pracowników obsługi i nauczycieli, kancelaria dla pracowników administracji, dwie łazienki kuchnia z nowoczesnym zapleczem sanitarnym. Ogółem miejsc w przedszkolu dla dzieci jest 75 – pracowników obsługi 7 osób, pracowników administracji 2 osoby, nauczycieli 9 osób w tym dyrektor ogółem 18 pracowników. Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła II jest jednostką nieferyjną, czynne jest od 6:30-17:00, obejmuje opieką 75 dzieci w wieku 3-6 lat.  Podstawa programowa wychowania  przedszkolnego realizowana  jest od 7:30  do 12:30 (godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu Miejskim nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie). W Przedszkolu Miejskim Nr 10 im. Jana Pawła II  funkcjonują trzy oddziały przedszkolne:

  • oddział dla dzieci 3-, 4-letnich,
  • oddział dla dzieci 4-, 5-letnich,
  • oddział dla dzieci 5-,6-letnich.

Na posesji przedszkola znajduje się ogród przedszkolny dla dzieci z atestowanym  sprzętem do zabaw, otoczony parkanem zieleni. Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła II  w Olsztynie to placówka przyjazna dzieciom i ich rodzicom.

Przedszkole podejmuje i realizuje działania edukacyjne w wyniku, których PM10 posiada aktualne certyfikaty:

  • 2019- Certyfikat Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła przyjazna środowisku”.
  • 2018-MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT „ZIELONA FLAGA” W RAMACH PROGRAMU OGÓLNOPOLSKIEGO „ SZKOŁY DLA EKOROZWOJU”.
  • 2020 -Międzynarodowy Certyfikat Przedszkola Daltońskiego.
  • 2020 Certyfikat Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty –  „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Realizujemy od 3 lat działania związane z rozwijaniem  właściwą postaw, patriotycznych i umiłowanie ojczyzny, szacunku dla symboli i barw narodowych, tradycji i zwyczajów.
  • Realizujemy programy edukacyjne np.; Chronimy Dzieci-współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Czyste Powietrze  Wokół Nas-Patronat Honorowy: Minister Edukacji Narodowej Minister Zdrowia. Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy organizator-Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego.
  •  20 września każdego roku obchodzimy uroczyście Ogólnopolski Dzień  Przedszkolaka. Doceniając wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka 13.09.2013r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanawia dzień 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.
  • Od  6 lat Przedszkole Miejskie nr 10 w Olsztynie jest organizatorem międzyprzedszkolnego festiwalu tańca pt.:  ,,Tańczyć każdy może”.