Plastyczne doświadczenia

Ileż to dobrych rzeczy dzieje się w umyśle dziecka podczas prac plastycznych z wykorzystaniem wycinanki. Po pierwsze,- każdy dba o swoją własność jaką jest zeszyt wycinanek, po drugie- dziecko ćwiczy sprawność manualną podczas wycinania, po trzecie- rozwija swoją wyobraźnię , po czwarte- doskonali umiejętności organizacyjne, po piąte- i co najważniejsze!-czerpie z tej pracy wiele radości i dumy.