Plan Daltoński

Organizację systemu pracy stworzyła na początku XX wieku amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst (1887-1957) która przedstawiła swą koncepcję w książce pt. „Wykształcenie wg planu daltońskiego”.

Helen Parkhurst oparła swój plan edukacyjny na trzech głównych zasadach:

1. Nauka wolności (odpowiedzialność)

2. Nauka samodzielności

3. Nauka współpracy

PLAN DALTOŃSKI :

 •   umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości dziecka,
 •   uczy  polegania na sobie,
 •   rozwija inicjatywę i samodzielność   w działaniu jak i myśleniu,
 •   inspiruje do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy,
 •   wyucza poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania,
 •   wdraża do samodzielnego uczenie się dziecka w przedszkolu
 •   wdraża  do harmonijnej edukacji między nauczycielem a uczniem.            

DZIECKO:

 

  •  wybiera ten działania, który chce,
  •  może uczyć się sam lub w grupie,
  •  sam dostosowuje tempo nauki…
  • Od roku szkolnego 2011/2012 rozpoczęliśmy  wdrażanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej pedagogikę planu daltońskiego.12maja 2014r. -otrzymaliśmy od Polskiego Stowarzyszenia Dalton ( jako pierwsza placówka w Polsce) Międzynarodowy Certyfikat Przedszkola Daltońskiego.

   KONFERENCJA ,, ŁAMIEMY STEREOTYPY-PEDAGOGIKA PLANU DALTOŃSKIEGO

   11 kwietniu 2012r  odbyła się w Olsztynie konferencja pt.: ” Łamiemy stereotypy – pedagogika planu daltońskiego”

   zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel w Olsztynie

 

pomysłodawcą konferencji było Przedszkole Miejskie nr 10 w Olsztynie .

Konferencja została objęta patronatem honorowym

Prezydenta Miasta Olsztyna oraz Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. 

Uczestnikami konferencji byli nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz studenci UWM.  

Dyrektor P.M.10 prezentowała na  konferencji film pt.: „Przedszkole Miejskie  w drodze do realizacji planu daltońskiego ” obrazujący działania placówki w zakresie edukacji daltońskiej.