Plan Daltoński

Koncepcja edukacji Plan Daltoński została stworzona przez Helen Parkhurst

Amerykańska nauczycielka (1887-1957) która przedstawiła swą koncepcję w książce pt. „Wykształcenie wg planu daltońskiego”  1922 (wydanie polskie 1928).

Helen Parkhurst

źródło zdjęcia ze strony: https://daltoninternational.org/helen-parkhurst/

Helen Parkhurst przez kilka lat współpracowała z Marią Montessori, ale Plan Daltoński stworzyła dopiero po rozpoczęciu samodzielnej działalności.

W czerwcu 2011 roku powstało przy wsparciu Dalton International, Polskie Stowarzyszenie Dalton. Przygotowany został też przez wydawnictwo SOR-MAN polski przekład książki Roela Rohnera i Hansa Wenke „Pedagogika planu daltońskiego”.

Plan daltoński wdrażano z powodzeniem w szkołach w Krzemieńcu, Warszawie,  Krakowie, Rydzyniu. Rozwój koncepcji został zahamowany na wskutek II wojny światowej  i nie odrodził się przez blisko 80 lat. Dopiero w 2007 roku Prezes Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, pani Anna Wróbel nawiązała współprace z holenderską fundacją Dalton International oraz czeskim Stowarzyszeniem Dalton.