Pierwsza pomoc

Wizyta Wolontariuszy PCK

Dnia 27 marca w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia edukacyjne na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci potrafiły wymienić numery alarmowe. Dowiedziały się jakich informacji należy udzielić, dzwoniąc w razie zaistniałej konieczności. Przedszkolakom została zaprezentowana karetka pogotowia ratunkowego oraz zaznajomiono je z jej wyposażeniem. Spotkanie z pewnością na długo pozostanie w pamięci naszych przedszkolaków.

.tablica demonstracyjna PCK   dzieci siedzą wolontariusze PCK stoją   wolontariuszka PCK demonstruje strój   wolontariusze PCK pokazują wyposażenie torby pierwszej pomocy   Wolontariusz PCK przy fantomie

 

Wolontariusz PCK pokazuje ucisk na klatkę piersiową na fantomie    dziecko przy fantomie   dziecko z wolontariuszką PCK ćwiczy ucisk na fantomie   wolontariusze PCK prezentują wyposażenie plecaka ratunkowego dla dzieci   dziecko siedzi na fotelu karetki pogotowia

Jak udzielać pomocy przy zranieniach?

Skaleczenie jest tuż po obtarciach i zadrapaniach najmniej inwazyjnym rodzajem zranienia. Zwykle szybko się goi i nie wymaga skomplikowanego opatrywania. Gdy dojdzie do skaleczenia należy przemyć ranę (wodą utlenioną, jodyną lub zwykłą wodą). Zwykle zaklejamy rankę plastrem. W czasie głębszych skaleczeniach konieczny jest jałowy opatrunek lub bandaż. Dzieci na zajęciach uczyły się samodzielnie opatrywać rany poprzez bandażowanie.

……………………………….

Jak udzielać pierwszej pomocy przy zasłabnięciach?

Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Jednak bardzo często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy jak się zachować i jak pomóc osobie, która potrzebuje tej pomocy. Boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności. Dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. Zajęcia  miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.  Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób sprawdzić, czy osoba oddycha, położyć poszkodowanego w bezpiecznej pozycji,  potem wezwać karetkę lub kogoś dorosłego i powiadomić o zdarzeniu. Dzieci próbowały udzielić pierwszej pomocy, osobie, która straciła oddech.

 

Rok 2023/2024

Wycieczka grupy ,,Smerfików” do Sali Edukacyjnej dla dzieci ,,Ognik”

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

 

CIEKAWE SPOTKANIE Z MAMĄ MARYSI – PRZYBLIŻENIE DZIECIOM ASPEKTÓW PRACY PIELĘGNIARKI ORAZ ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W PRZYPADKU ZRANIENIA