PRZERWA W PRACY PRZEDSZKOLA

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 IM. JANA PAWŁA II  

W OLSZTYNIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

PRZERWA W PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 JANA PAWŁA II W OLSZTYNIE 

od 01.07.2023r.  do 31.07.2023r.