MUZYKA WIELOKULTUROWA – WARSZTATY MUZYCZNE

Pani Anna Broda zaprezentowała dzieciom  muzykę pochodzącą z terenów pod olsztyńskich, w której brzmiały dźwięki nie tylko polskie, ale i  ukraińskie oraz żydowskie. Atrakcją były stare instrumenty muzyczne: lira korbowa i cymbały.