Muzyczne improwizacje

Muzyka ma zbawienny wpływ na nasze emocje. Lubimy jej słuchać przy każdej wykonywanej czynności.  Starszaki zaczynają nawet grać na dzwonkach melodie przez siebie ułożone.

Chłopiec gra na dzwonkach dzieci słuchają grającego na dzwonkach chłopca dzieci siedzą,chłopiec gra na dzwonkach dzieci słuchają dziewczynki grającej na dzwonkach