Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

ROK SZKOLNY 2023/24

 

 

ROK SZKOLNY 2022/23

Dnia 21 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Obejrzeliśmy prezentację, z której dowiedzieliśmy się, że Konwencja o Prawach Dziecka, to bardzo ważny dokument, w którym zawarte są Prawa dotyczące wszystkich dzieci na świecie. Tych małych i tych dużych, bez względu na to kim są, gdzie mieszkają, czym zajmują się ich rodzice i ile mają pieniędzy. Nie ma znaczenia jakiej są płci, jakim mówią językiemi i jaką wyznają religię. Czy są pełnosprawne, czy niepełnosprawne. Według niej nie ma dzieci lepszych i gorszych. Wszystkie dzieci na świecie są równe wobec prawa. Zatańczyliśmy układ taneczny do piosenki pt.:,,A teraz wszyscy”. Wykonaliśmy prace plastyczne .