Międzynarodowy Certyfikat Zielona Flaga

Przedszkole Miejskie nr 10 w Olsztynie od 2010 roku posiada Międzynarodowy Certyfikat Zielona Flaga 

„Zielona Flaga” jest międzynarodowym tytułemktóry nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Działanie we wspomnianym programie polega na podnoszeniu świadomości ekologicznej wychowanków. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni fundacja partnerstwo dla środowiska www.Ekoszkola.Pl , która jest jako jedyna uprawniona do nadawania Certyfikatu Zielonej Flagi. Kapituła certyfikatu zielonej flagi przyznawała nam kolejno certyfikat: 

2010 r. – na rok 

2011 r. – nrok 

2012 r. – nrok 

2013 r. – na 3 lata 

2015r. – na 3 lata  

2018r – na 3 lata   

Certyfikat został przyznany nam za działania w lokalnych przedszkolnych działaniach oraz aktywność w większych projektach środowiskowych i ogólnopolskich:

Oto najważniejsze z nich pośród wielu o niemniejszej wadze w wychowaniu proekologicznym :

ABECADŁO śmieciadło – wykorzystanie materiałów odpadowych w przedszkolu, 

ŻÓŁTYNIEBIESKI – codzienna segregacja odpadów papierowych i plastikowych, 

PAPIER NIE ROŚNIE NA DRZEWIE – konkursowa zbiórka makulatury, 

Jestem ok. – SEGREGUJĘ – konkursowa akcja zbiórki puszek, plastiku i makulatury, 

KOCYK DLA PIESKA – zbiórka kocyków poduszek i kołder dla podopiecznych olsztyńskiego schroniska dla zwierząt. 

CHCĘ BYĆ ZDROWY projekt zainicjowany przez urząd miasta w olsztynie ze współpracą wydziału zdrowia i polityki społecznej tegoż urzędu i przy wykorzystaniu środków finansowych z wymienionego wydziału , 

PLUSZOWE MISIE RATUJĄ ŻYCIE – patronowana przez PCK 

ZBIÓRKA KASZTANÓW I ŻOŁĘDZI na terenie miasta dla zwierzyny leśnej nadleśnictwa olsztyn, 

ŚLAD EKOLOGICZNY – pomiar śladu ekologicznego przedszkola za pomocą internetowego kalkulatora 

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE projekt ogólnopolski, 

KLUB WIEWIÓRKA – patronowany przez PCK 

AUTOCHODZIK – program zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w ruchu komunikacyjnym jako pieszy i pasażer, 

WOJEWÓDZKI KONKURS EKOZESPOŁÓW W PRZEDSZKOLU – dwukrotnie byliśmy laureatami w edycji krajowej i wielokrotnie w edycjach wojewódzkich, 

KLUB GAJA – współpraca przedszkola w wybranych projektach, 

RATUJMY WARMIŃSKIE LASY – organizacja kampanii na rzecz ochrony lasu miejskiego w olsztynie w środowisku placówek zielono – flagowych, 

FESTIWAL NAUKI PRZEDSZKOLI – uczestnictwo 

Priorytetem w naszych działaniach były obszary: 

– Zarządzanie odpadami 

– Zdrowy tryb życia 

– Ochrona bioróżnorodności 

– Zmniejszenie zużycia energii oraz wody 

Realizowaliśmy podane obszary również na co dzień na zajęciach i w toku uczestnictwa w konkursach lokalnych i o większym zasięgu skierowanych do dzieci i ich rodzin. 

 Koordynator projektu: Joanna Koziatek, Barbara Mikulska 

 

 Kodeks ekologiczny Przedszkola Miejskiego nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie  

– Segregacja odpadów: śmieci to nie twój wróg, gdy segregujesz je za dwóch! 

– Lubimy aktywny sposób życia: powietrze, spacery i ćwiczenia ruchowe to recepta na długie zdrowie. 

– Oszczędzamy wodę, zakręcana w kranie zbędna woda  to życia ludzi, roślin i zwierząt ochrona. 

 – Zakupy  robimy ekologicznie, torba papierowa na tak, torba plastikowa na nie! To każdy przedszkolak wie! 

– Podróże ekologiczne. Spaliny na co dzień i od święta? –  To nic dobrego!  O tym pamiętaj! 

– Opieka nad zwierzętami: w karmniku zawsze moc smakołyków.  Jesienią zbiórka żołędzi dla dzika. Wiosną owad i żabka to radość przedszkolaczka. 

– Opieka nad roślinami: na parapecie i w ogródku każda roślinka jest zadbana i podlana 

REGIONALNY ZJAZD EKO-SZKÓŁ ROK 2018

W piątek 7 grudnia w olsztyńskim planetarium odbyła się konferencja podsumowująca program szkoły dla ekorozwoju. W tym roku certyfikaty „zielona flagi” otrzymało 23 placówki z Warmii i Mazur. W województwie warmińsko-mazurskim program szkoły dla ekorozwoju wspierany jest od 2009 roku przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Olsztynie. Od lat Warmia i mazury to niekwestionowany lider tego konkursu.  Zdobycie międzynarodowego certyfikatu nie jest proste. Placówka  musi spełnić tzw. Siedem kroków. Na początku każda szkoła tworzy  własny kodeks ekologiczny oraz zbiera grupę roboczą, która będzie realizowała projekt. Następnie w szkole przeprowadzany jest audyt, który ma wykazać jak wyglądała sytuacja ekologiczna placówki przed przystąpieniem do realizacji projektu. Aby ocenić skuteczność podjętych działań audyt powtarzany jest tuż po wdrożeniu projektu. Przez cały czas realizacji projektu szkoła jest monitorowana, a jej projekt poddawany ocenie ekspertów, także pod kątem jego integracji z programem nauczania oraz włączenia w działania społeczności lokalnej. Tytuł ten nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach programu Eco – Schools, w którym uczestniczy kilkanaście tysięcy placówek z 47 krajów Europy,  a także Afryki, ameryki płd., Azji i oceanii. Certyfikat „zielonej flagi” na okres trzech lat: bursa szkolna nr 3 w Elblągu, bursa szkolna nr 4 w Elblągu, miejskie przedszkole i  żłobek „Eko-ludki” w Ełku, przedszkole miejskie nr 32 w Olsztynie, przedszkole miejskie nr 39 w Olsztynie, przedszkole miejskie nr 10 w Olsztynie, przedszkole miejskie nr 10 w Olsztynie, przedszkole miejskie nr 5 w Iławie, przedszkole miejskie nr 4 im. Pluszowego misia w Olsztynie, przedszkole nr 5  „piąteczka” w Lidzbarku warmińskim, przedszkole samorządowe w Jonkowie, szkoła filialna w Szylenach szkoły podstawowej w Lipowinie, szkoła podstawowa im. Adama Loreta w ponikach, szkoła podstawowa nr 1 w Bartoszycach, szkoła podstawowa w Rusi, szkoła podstawowa nr 4 im. Prof. Władysława Szafera w Ełku. Certyfikat „zielonej flagi” na okres jednego roku: i liceum ogólnokształcące w Elblągu, niepubliczna szkoła podstawowa im. F. Szczepańskiego w Lamkowie, publiczne przedszkole nr 16 w Olsztynie, szkoła podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie, szkoła podstawowa nr 11 w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy, Zespół placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie.

  

KONKURS PLASTYCZNY ,,OLSZTYŃSKIE SZEWCZYKI WALCZĄ ZE SMOGIEM”  
 

Dnia 25.02.2019 r w planecie 11- filii miejskiej biblioteki publicznej odbyła się uroczystość , na której zostały wręczone nagrody dla dzieci z przedszkoli biorących udział w konkursie plastycznym ,,olsztyńskie    szewczyki walczą ze smogiem” .Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z grupy III: Hanna Piątek ; Wojciech C,  Klaudiusz E, Mateusz J. Wyróżniona została praca wojtka, a Hania otrzymała II nagrodę. Klaudiusz  i Mateusz otrzymali dyplomy za udział w konkursie. W trakcie podsumowania konkursu dzieci obejrzały: wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych, występ artystyczny w wykonaniu dzieci z PM 1 oraz eksperyment ,,Skąd się bierze smog ?”

Fundatorem nagród i wyróżnień był wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Olsztynie. Organizatorami konkursu była pani Alicja Szarzyńska z Warmińsko- Mazurskiego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Pani Kamila Radzimińska- Arczak z Planety  11, Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.