INNOWACJA PEDAGOGICZNA ,,Mały astronom poznaje kosmos – palce zwinne mam kosmos maluję wam”.

            Głównym założeniem innowacji pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 10 im. Jana  Pawła II w Olsztynie  jest wprowadzenie  zagadnień, z zakresu wiedzy o życiu i osiągnięciach słynnego astronoma Mikołaja Kopernika.
Innowacja pedagogiczna ma na celu wzbogacenie wiedzę podopiecznych na temat Układu Słonecznego i przestrzeni kosmicznej, przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności plastyczne, rozwijaniu wyobraźni, umiejętności współdziałania pracy w grupie i poznanie takich terminów jak: kosmos, Układ Słoneczny, orbita, rakieta, przestrzeń kosmiczna, jak również kim był Mikołaj Kopernik, poprzez zabawy rytmiczno – muzyczne, ruchowa – naśladowcze.