Szkoła Pamięta

„Szkoła pamięta” to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy MEN. W ubiegłym roku szkolnym wraz z dziećmi odwiedzaliśmy miejsca pamięci, porządkowaliśmy groby, paliliśmy znicze i wspominaliśmy osoby ważne dla naszego społeczeństwa lokalnego.
Celem tegorocznej akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.
Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.
W tym roku szczegółowo na zajęciach opowiadaliśmy o życiu wielkiego człowieka jakim był Jan Paweł II, patron naszego przedszkola.
Chcąc uczcić ten dzień, dzieci były ubrane uroczyście. Od samego rana słuchały jego ulubionej pieśni ,,Barka”, oglądały ilustracje, zdjęcia z albumów, książek i czasopism. W czasie zajęć dzieci wykonały zakładki do książki z Janem Pawłem II, odbyło się również spotkanie przy tablicy pamiątkowej, oglądały film animowany mówiący o nauczaniu patrona, że człowiek i rodzina to skarb a na drugie śniadanie dzieci otrzymały ulubione przez Karola kremówki.
Wraz z dziećmi na terenie przedszkola porządkowaliśmy okolice tablic pamiątkowych, przy, których są zasadzone dęby pamięci: Andrzeja Galicy, Marka Husaka, Wacława Pachnikowicza.