Kopciuszek – teatrzyk sylwet

Dzieci w czasie zajęć wykorzystały sylwety chcąc kolegom przedstawić bajkę o Kopciuszku. Dziecięce teatrzyki są nie tylko wspaniałą formą zabawy, ale też odgrywają ważną rolę w rozwoju dziecka, doskonalą wyrazistą mowę, rozwijają pamięć, pomagają przełamać nieśmiałość, uczą współdziałania w zespole i wyzwalają aktywność. Tego typu zajęcia pozwalają dziecku rozwijać swoje zdolności, pobudzają kreatywność i umiejętność ekspresji. Zajęcia to także zabawy pobudzające wyobraźnię dziecka.