KONKURS PLASTYCZNY ,,ODNAWIALNY SPOSÓB NA SMO(K)GA ZORGANIZOWANY PRZEZ WARMIŃSKO – MAZURSKĄ AGENCJĘ ENERGETYCZNĄ

Dzieci z grupy I i III wzięły  udział  w konkursie plastycznym „Odnawialny sposób na smo(k)ga”. Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy plastycznej, ukazującej wybrany przez autora sposób walki ze smogiem, uwzględniający wykorzystanie zasobów odnawialnych źródeł energii: słońca, wiatru, geotermii, wody, biomasy.