KONCERT ANI BRODY

Pani Ania prezentowała muzykę pochodzącą z terenów pod olsztyńskich, w której brzmiały dźwięki nie tylko polskie ale i ukraińskie oraz żydowskie. Atrakcją były stare instrumenty muzyczne: lira korbowa i cymbały.