Kodeks grupowy

W czasie zajęć poznaliśmy zasady bezpiecznego zachowania się w sali.