Kodeks grupowy

Dzieci poznały zasady jakie panują w grupie ,,Misiów”:

W czasie zajęć poznaliśmy zasady bezpiecznego zachowania się w sali.

Rok szkolny 2023/24

Dzieci z grupy ,,Smerfiki” w pierwszych dniach uczęszczania do przedszkola stworzyły Grupowy Kodeks Przedszkolaka, co uświadomiło im, że aby czuć się dobrze i bezpiecznie w przedszkolu, wszyscy muszą się starać i przestrzegać ustalonych zasad prawidłowego zachowania. Wychowankowie zobowiązali się do ich przestrzegania.