Kadra

Kadra Pracowników Przedszkola Miejskiego nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie 

Rada Pedagogiczna:

 1. mgr Ewa Konieczko-dyrektor/nauczyciel dyplomowany -wychowanie przedszkolne
 2. mgr Barbara Mikulska-nauczyciel dyplomowany -wychowanie przedszkolne
 3. mgr Joanna Koziatek-nauczyciel dyplomowany -wychowanie przedszkolne/logopeda
 4. mgr Aneta Bujnowska-nauczyciel dyplomowany -wychowanie przedszkolne/logopeda
 5. mgr Aneta Jędrzejewska- nauczyciel mianowany wychowanie przedszkolne
 6. mgr Paulina Gogacz-nauczyciel poczatkujący – wychowanie przedszkolne
 7. —————————————- -katecheta
 8. mgr Jolanta Łukasz – nauczyciel dyplomowany -j. angielski
 9. mgr Marta Krupińska- nauczyciel psycholog

Pracownicy administracji:

 1. Główny Księgowy -Stanisława Ślesińska
 2. Starszy księgowy – Aneta Terlikowska
 3. Starszy Referent-Iwona Maliszewska

Pracownicy Obsługi:

 1. Krystyna Walewacz
 2. Małgorzata Burchardt
 3. Marta Brodzik
 4. Dorota Kusiak
 5. Katarzyna Szostak
 6. Katarzyna Bieranowska
 7. Tadeusz Szatkiewicz