Jadłospis-szczegółowy

Jadłospis w Przedszkolu Miejskim nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie  planuje i układa Starszy Referent Iwona Maliszewska – tel. 89 5260443

e-mail  –  maliszewska.iwona@pm10.olsztyn.eu

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/409/16 z dnia 28 września 2016 Rady Miasta Olsztyna nauczanie, wychowanie i opieka dzieci w wieku 6 lat jest bezpłatna.

Rodzice 6 latków pokrywają jedynie koszty żywienia.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi  7 zł

Naliczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu jest realizowane z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji obecności dziecka w przedszkolu.

Opłaty proszę  dokonywać przelewem na  rachunek bankowy przedszkola:

Nr konta 801020 3541 0000 5702 0290 8689

Wpłaty prosimy dokonywać do 10 dnia następnego miesiąca.

W tytule wpłat prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz wyodrębnić opłatę za pobyt  dziecka.

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego realizowana jest w godzinach

7:30 – 12:30

Jadłospis styczeń 2022

Jadłospis luty 2022

Jadłospis marzec 2022

Jadłospis kwiecień 2022

Jadłospis maj 2022

Jadłospis 2022 czerwiec