Innowacja pedagogiczna ,,Pedagogika Jana Pawła II”

Innowacja PM10, Pedagogika Jana Pawła II

RODZINA I PRZEDSZKOLE MIEJSCEM DZIAŁALNOŚCI

WYCHOWAWCZEJ OPARTEJ NA PEDAGOGICE JANA PAWŁA II.

UZNAJĄCEJ GODNOŚĆ DZIECKA  ORAZ  POTRZEBĘ

KSZTAŁTOWANIA JEGO INDYWIDUALNEJ  OSOBOWOŚCI.

Autorzy: mgr Ewa Konieczko

mgr Aneta Jędrzejewska

zdjęcie ze strony www.muzeum.bialystok.pl

Innowacja została  wpisana  do Rejestru Innowacji

i Eksperymentów Kuratorium Oświaty w Olsztynie 

pod numerem I.151/15.

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

„Chciałbym wam powiedzieć, że zawsze lubię patrzeć na wschodzące słońce (…), podczas wschodu słońca coraz wspanialszy staje się świat, domy, mieszkania, a także nasze życie. Wszystko staje się cieplejsze. Bardzo lubię obserwować wschodzące słońce. (…) Każdy człowiek, każde dziecko jest słońcem, które wschodzi. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i się umacnia. Przychodząc na świat, przynoszą ze sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia. We wszystkim od nas uzależnione, zwłaszcza na wczesnych etapach życia, są naturalnym wezwaniem do solidarności. Nieprzypadkowo Jezus wezwał uczniów aby mieli dziecięce serca (por. Mk 10, 13-16).  Każde dziecko przychodzące na świat jest „epitafią” Boga, jest darem życia, nadziei i miłości. (…) Modlę się za dzieci  – nienarodzone i narodzone – we wszystkich krajach świata: niech każde z nich zostanie przyjęte i otoczone miłością”. Autobiografia, 2002r. (s.156 – 157)

„Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości”.Castel Gandolfo, 1979r.

,,Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem sto­sunku człowieka do człowieka”.

,,Bez zadziwienia człowiek popadłby w rutynę, przestałby się rozwijać i stopniowo stałby się niezdolny do życia naprawdę osobowego”.

„Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie”.

Wiemy, że rodzina jest pierwszą i podstawową ludzką wspólnotą. Jest środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Życie całych społeczeństw, narodów, państw, Kościoła, zależy od tego, czy rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Wiele trzeba czynić — a nie za wiele znaczy: uczynić wszystko, co można, ażeby rodzinie stworzyć po temu warunki. Warunki pracy, warunki mieszkania, warunki utrzymania, opiekę nad poczynającym się życiem, poszanowanie społeczne rodzicielstwa, radość z dzieci, które przychodzą na świat, pełne prawo do wychowania, a zarazem wieloraką pomoc w tym wychowaniu… oto cały wielki, bogaty program, od którego zależy przyszłość człowieka i przyszłość narodu.”Apel Jasnogórski – Częstochowa, 5 czerwca 1979 r.

„Rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą.
Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną,
jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek”.

…. Wy, wychowawcy, powołani aby wpajać młodym autentyczne wartości życia, zapoznając ich ze złożonością ludzkiej historii i kultury, pomagajcie im kierować się w każdej dziedzinie życia cnotami tolerancji, zrozumienia i szacunku, stawiając im za wzór tych, którzy byli budowniczymi pokoju i pojednania…..Orędzie na światowy Dzień Pokoju 1997

„… Zwracam się również do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie. …Homilia wygłoszona podczas mszy w  Łowiczu
(14 czerwca 1999r.)


,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

,,Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”.

Zapraszamy do zapoznania się z szerzej z pedagogiką Jana Pawła II

zdjęcie  zs strony: http://www.jp2doc.pl

 Autorytet_Jana_Pawla_II_w_wychowaniu_dziecka.htmlhttp://www.jp2w.pl/pl/36568/0/

Nyczkało Nella – Jan Paweł II Twórcą nowej Pedagogiki i …www.pedkat.pl/…/224-jan-pawel-ii-tworca-nowej-pedagogiki-i-pedagogi.

Jan Paweł II – nauczyciel i pedagog   www.wtl.us.edu.pl/ssht/32/SSHT_32(1999)293-303.pdf

Pedagogiczna wizja wychowania rodzinnego w nauczaniu .. www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/…/061_Marian%20Wlosinski.p…

personalistyczna pedagogika wychowawcza jana pawła iidigital.fides.org.pl/Content/1015/18-Czekalski.pdf

Jan Paweł II wielkim wzorem osobowym nauczania i …pokolenie-jp2.pl/?sec=artykuly&act=pokazArt&id=12649..

Jan Paweł II – Życioryswww.swjakub.pl/index.php?option=com_content&view…id

Pliki do pobrania