Gramy dla innych – próba jasełek dla dzieci z I grupy

Gramy dla innych – próba występu dla babci i dziadka w czasie, której młodsi koledzy mieli okazję obejrzeć humorystyczne ujęcie wierszy zaprezentowanych w  formie teatrzyków.