VIII Festiwal Tańca 2018/2019

20.03.2019 r. W naszym przedszkolu odbył się międzyprzedszkolny VIII festiwal tańca. Do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu zostały zaproszone dzieci z przedszkoli miejskich nr 1, 4, 6, 10, 13, 19. Celem festiwalu była integracja dzieci z sąsiadujących ze sobą przedszkoli, popularyzacja tańców oraz zaprezentowanie umiejętności tanecznych. W tym roku hasłem przewodnim były tańce z kwiatami dla ojczyzny do muzyki polskich kompozytorów. Przedszkolaki zostały zapoznane z życiem i twórczością Stanisława Moniuszki – uczczenie jubileuszu 200 rocznicy urodzin. Dzieci z grupy III śpiewały pieśń s. Moniuszki „prząsniczka”. Grupy z poszczególnych przedszkoli zaprezentowały swoje układy taneczne, zostały nagrodzone brawami, otrzymały dyplomy i upominki. Oprócz grup tanecznych swoje umiejętności prezentowały dzieci z grupy II „Motylki” i grupy III „Smerfy”. Taneczny festiwal zakończył się słodkim poczęstunkiem i zaproszeniem do naszego przedszkola za rok. Dziękujemy za niezwykłe wrażenia artystyczne, wszystkie tańce bardzo się podobały, a ich nostalgiczny charakter wprowadził wszystkich w chwilę zadumy i pokazał nam, że jesteśmy jedną wielką polską taneczną rodziną.