Dzień Papieski 2016r.

                   Dzień Papieża Jana Pawła II

Polskie święto obchodzone co roku 16 października, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w hołdzie Papieżowi- Polakowi Janowi Pawłowi II. Równolegle obchodzony jest przez Kościół katolicki w Polsce Dzień Papieski, przypadający w każdą niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Dzień 16 października został ustanowiony świętem przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 roku[1] – jak uznano w uchwale –w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory. Ustawę ustanawiającą święto poparło 338 posłów, trzech było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

 

Rok

Temat Dnia

Dzień

2001 I Pontyfikat Przełomów 14 października
2002 II Jan Paweł II – Świadek nadziei 13 października
2003 III Jan Paweł II – Apostoł Jedności 12 października
2004 IV Jan Paweł II – Pielgrzym pokoju 10 października
2005 V Jan Paweł II – Orędownik prawdy 16 października
2006 VI Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia 15 października
2007 VII Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka 14 października
2008 VIII Jan Paweł II – Wychowawca młodych 12 października
2009 IX Jan Paweł II – Papież wolności 11 października
2010 X Jan Paweł II – Odwaga świętości 10 października
2011 XI Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy   9 października
2012 XII Jan Paweł II – Papież rodziny 14 października
2013 XIII Jan Paweł II – Papież dialogu 13 października
2014 XIV Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie 12 października
2015 XV Jan Paweł II – Patron Rodziny 11 października[3]
2016 XVI Bądźcie świadkami miłosierdzia   9 października[4]

INFORMACJA ZE STRONY https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Papieża_Jana_Pawła_II

 

W okresie od 01.10.2016r do 20.10.2016r organizujemy Dni Papieskie, w trakcie których przypominamy dzieciom postać wybitnego Polaka  Karola Wojtyły- Jana Pawła II.

W celu zrozumienia przez dzieci nauk płynących z życia Papieża. Nauczyciele  realizują różnorodne działania: muzyczne, zajęcia plastyczne, pogadanki, organizowanie wystawek i gazetek, warsztatów z rodzicami.


Podsumowaniem Dni Papieskich będzie uroczystość słowno-muzyczna
w wykonaniu dzieci z  Przedszkola Miejskiego nr 10 w Olsztynie. Wychowankowie zaprezentują znane wiersze i piosenki o Janie Pawle II a poprzez inscenizację słowno -muzyczną  przedstawią historię  Karola Wojtyły. Wspólnie z rodzicami i zaproszonymi gośćmi zaśpiewamy  piosenkę ,,Lolek” oraz ulubioną pieśń Papieża-Barkę…..

 

Uroczystość kończąca  obchody Dni Papieskich  organizowanych w ramach innowacji pedagogicznej odbędzie się 20 października 2016r-Godzina 9.30

Przedszkola Miejskiego nr 10 w Olsztynie od roku 2014/2015 RODZINA I PRZEDSZKOLE MIEJSCEM DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ OPARTEJ NA PEDAGOGICE JANA PAWŁA II. UZNAJĄCEJ GODNOŚĆ DZIECKA ORAZ POTRZEBĘ KSZTAŁTOWANIA JEGO INDYWIDUALNEJ OSOBOWOŚCI.