Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 informuję, że zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają na

kolejny rok szkolny deklaracje o kontynuowaniu wychowania

przedszkolnego w tym przedszkolu do którego obecnie uczęszcza dziecko, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. W związku z tym deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (wzór w załączeniu) składane będą przez rodziców w terminie 

od 4 marca 2021  do 12 marca 2021

Deklaracja o kontynuowaniu wych. p-lnego –pobierz