Czyste Powietrze Wokół Nas -Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

 

Program  jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne. Pierwszą z form realizacji programu było zapoznanie rodziców z realizacją programu ,, Czyste powietrze wokół nas” poprzez przekazanie ulotki. Kolejną formą realizacji programu był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z 5 zajęć warsztatowych:
-,,Wycieczka po okolicy przedszkola” 
-„Co i dlaczego dymi?”
-„Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”
-,,Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?” 
-,,Jak unikać dymu papierosowego?”

Poszczególne zajęcia były skoncentrowane na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze, tematyczne, grupowe, konstrukcyjne. Na zajęciach dzieci wykonywały odpowiednie rysunki, których celem jest uświadomienie szkodliwości dymu papierosowego, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne przy akompaniamencie muzycznym, uświadamiające, iż oddychanie świeżym powietrzem jest zdrowe. W formie pantomimy naśladowały zachowanie osób niepalących i palących, wykonały plakat ,,Chronimy dzieci przed dymem papierosowym”. W wyniku tych zajęć dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, dowiedziały się w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy narażonym się jest na wdychanie dymu z papierosa.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

– Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy

– Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

-Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego

CELE SZCZEGÓŁOWE :

– Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

-Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

-Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

-Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

-Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Patronat Honorowy:
Minister Edukacji Narodowej
Minister Zdrowia