Chronimy Dzieci

polityka-ochrony-dzieci-przed-krzywdzeniem

CHRONIMY DZIECI

 

 

Chronimy Dzieci

 

Program „Chronimy Dzieci” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła
– zadanie publiczne „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą”.

Program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 W OLSZTYNIE PRZYSTĄPIŁO DO PROGRAMU                                             W PAŹDZIERNIKU ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Nasze działania :

Szkolenia dla wszystkich pracowników przedszkola:

3 i 4 października .2016r. – szkolenie poprowadził p. Tomasz Sztachelski z Fundacji Arka. ,,Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.”

Szkolenie dla wszystkich pracowników przedszkola:

21i 22 listopada 2016 r- szkolenie prowadził p. Tomasz Sztachelski z Fundacji Arka. Tematem szkolenia było  ” Rozpoznawanie u dzieci zachowań świadczących o krzywdzeniu”

Szkolenie dla wszystkich pracowników przedszkola:

5 i 6 grudnia 2016 roku. Tematem szkolenia było ” Prowadzenie rozmowy z dzieckiem krzywdzonym i z rodzicami dziecka krzywdzonego”

5 czerwca 2017 roku, Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Konferencja „Ostrożnie-dziecko. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci.” Uczestniczyły w konferencji dyrektor PM10 w Olsztynie, Ewa Konieczko, oraz nauczycielka PM10 w Olsztynie, Maria Wasilewska

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęto systematyczne prezentowanie rodzicom gazetki pt. „Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”. Każdego tygodnia pojawia się kolejna część gazetki, którą rodzice mogą przeczytać i dzięki temu poznać sposoby wychowywania dzieci.

Dla dzieci z poszczególnych grup wiekowych prowadzone są zajęcia z zakresu profilaktyki przemocy i wykorzystywania seksualnego. Dzieci poznają emocje, sposoby radzenia sobie z nimi oraz bezpieczne zasady.

28 marca 2018 roku w przedszkolu był policjant, który rozmawiał z dziećmi na temat zachowania w przypadku zaczepiania przez osoby obce.

W grupie Motylki odbyły się zajęcia warsztatowe poświęcone stawianiu dzieciom- z miłością i szacunkiem- granic w wychowywaniu.