CERTYFIKAT SZKOLNEGO OGRODU DYDAKTYCZNEGO IV EDYCJA „WSI SPOKOJNA, WSI WESOŁA” – CZYLI ZAKĄTKI RUSTYKALNE W SZKOLNYM OGRODZIE DYDAKTYCZNYM

Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego IV edycja

„Wsi spokojna, wsi wesoła” – czyli zakątki rustykalne w szkolnym ogrodzie dydaktycznym

Organizator:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej. 

Cele:

  • przywrócenie pamięci o dawnych ogrodach wiejskich;

  • wspieranie kształtowania kompetencji kluczowych;

  • rozpropagowanie idei przedszkolnego i szkolnego ogrodu dydaktycznego;

  • rozpropagowanie postaw proekologicznych poprzez kształtowanie szacunku do bio- i georóżnorodności;

  • zwiększenie liczby siedlisk dla pożytecznych owadów, płazów, gadów, ptaków i ssaków; kształcenie umiejętności tworzenia środowiska zróżnicowanego biologicznie i przyjaznego człowiekowi, zwierzętom i roślinom oraz dbania o nie; podniesienie estetyki i funkcjonalności terenu wokół przedszkola lub szkoły; kształcenie umiejętności fotograficznych. 

PODSUMOWANIE IV EDYCJI KONKURSU

„CERTYFIKAT SZKOLNEGO OGRODU DYDAKTYCZNEGO”

Dnia 3 grudnia 2019 r. w Olsztyńskim Planetarium w Olsztynie odbyło się uroczyste  podsumowanie  IV edycji konkursu CERTYFIKAT SZKOLNEGO OGRODU DYDAKTYCZNEGO. Organizatorem konkursu był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Za nasze działania w konkursie otrzymaliśmy Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego. Nagrodę odebrały: pani dyrektor Ewa Konieczko oraz nauczycielka Joanna Koziatek. Otrzymaliśmy okolicznościowy dyplom oraz nagrody ( książki o tematyce przyrodniczej ).