Szkoła Wierna Dziedzictwu

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

„SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”

W historii Polski, tak się składa,

Był kiedyś ponad wiek niewoli;

Jedenastego listopada

Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.

I wtedy myśl powstała taka,

By przez szacunek dla przeszłości,

Ten dzień na zawsze, dla Polaka,

Pozostał Dniem Niepodległości.

„Szkoła Wierna Dziedzictwu” – tematyka materiału edukacyjnego

Do zadań nauczyciela należy:

a) tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym;

b) zapoznanie wychowanków z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego;

c) przygotowanie przedszkolaków do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz celami zawartymi w programie zakładamy, że dziecko kończące edukację przedszkolną:

a) pozna historię własnej rodziny (znajomość imion rodziców, dziadków, rodzeństwa, miejsca zamieszkania);

b) będzie wiedziało, że jest Polakiem;

c) pozna znaczenie wytworów kultury narodowej i wybranych tradycji narodowych i regionalnych (legendy, zwyczaje, obyczaje, stroje, tańce);

d) będzie miało właściwy emocjonalny stosunek do historii ojczyzny, do miejsc pamięci narodowej i bohaterów narodowych;

e) będzie znało i szanowało symbole narodowe własnego kraju;

f) pozna i doświadczy różnorodnych sposobów komunikowania się z ludźmi i zdobywania informacji w sposób werbalny i niewerbalny;

g) będzie otwarte i aktywne w stosunku do ludzi i świata

 

„Kto Ty jesteś? Polak mały!”

Władysław Bełza

Kto ty jesteś?

Polak mały.

Jaki znak twój?

Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz?

Między swymi.

W jakim kraju?

W polskiej ziemi.

Czym ta ziemia?

Mą ojczyzną.

Czym zdobyta?

Krwią i blizną.

Czy ją kochasz?

Kocham szczerze.

A w co wierzysz?

W Polskę wierzę.

Czym ty dla niej?

Wdzięczne dziecię.

Coś jej winien?

Oddać życie.

Cele:

 • Kształtowanie w sposób nowoczesny postaw patriotycznych i obywatelskich młodego pokolenia
 • Rozumienie znaczenia barw narodowych i godła państwowego
 • Wskazanie na mapie Europy: Polski, stolicy – Warszawy oraz ważniejszych rzek polskich
 • Rozpoznawanie herbu swojego miasta, miejscowości oraz jego historii
  • Poznawanie polskich tradycji ludowych:

a) poprzez kontakt ze sztuką

b) własną twórczość (tańce, piosenki, elementy zdobnicze)

 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności swojego regionu (ukształtowanie krajobrazu, elementy folkloru)
 • Odwiedzanie miejsc związanych z historią i tradycjami swojej miejscowości, muzeum
 • Wykorzystanie różnych okazji do przeżywania i rozumienia wartości    uniwersalnych: dobro, piękno, prawda

Plan działań:

 • Kształtowanie obrazu Ojczyzny poprzez różne rodzaje sztuki:
  działalność plastyczna, gromadzenie eksponatów sztuki ludowej (ceramika, rzeźba itd.). urządzenie kącików regionalnych, kontakty z twórcami ludowymi,
  urządzenie sali przedszkolnej na wzór izby ludowej, wycieczki do muzeum
 • Słuchanie i śpiewanie piosenek oraz pieśni o tematyce patriotycznej
 • Nauka tańców narodowych i ludowych słuchanie utworów muzyki patriotycznej wybitnych polskich kompozytorów
 • Nauka i słuchanie pieśni patriotycznych np. „Mazurek Dąbrowskiego”, „Pieśń Legionów”, „Wojenko, wojenko”, „Maszerują strzelcy”
 • Koncerty z udziałem artystów polskich (Filharmonii Olsztyńskiej)
 • Rola literatury dziecięcej i żywego słowa w kształtowaniu obrazu Ojczyzny
 • Czytanie dzieciom baśni, legend i opowiadań o przeszłości z wykorzystaniem  baśni polskich. Słuchanie opowiadań i legend związanych z powstaniem Polski oraz stolic Gniezna , Krakowa i Warszawy np. „O orle białym i pierwszej stolicy”, Cz. Janczarski: „O Lechu, Czechu i Rusie, „W. Chotomska: „Wars i Sawa”, „Krakowska legenda o smoku”
 • Zaznajamianie dzieci z symbolami narodowymi: godło Polski, herby miast, barwy państwowe, hymn narodowy
 • Obchodzenie rocznic i świąt, zapoznanie dzieci z Świętem Niepodległości i Konstytucji 3-Maja, przybliżenie za pomocą literatury dziecięcej postaci znanych  bohaterów narodowych np. H. Łochocka – „Przed Grobem Nieznanego Żołnierza”  A. Wacławski „ Niepodległość”
 • Składanie zniczy i kwiatów pod pomnikami i na cmentarzu
 • Poznanie wielkich Polaków np. A. Wacławski „Pielgrzym”, „Jan Paweł II”, W. Chotomska „Muzyka Pana Chopina”, W. Chotomska „Pomnik Kopernika”
 • Oglądanie i wykonywanie albumów, wypowiadanie się na ich temat
 • Wykonywanie drzewa genealogicznego wspólnie z rodzicami
 • Spacery, wycieczki po najbliższej okolicy, miejscowości,
 • Słuchanie hejnału Warmii i Mazur
 • Nauka tańców regionalnych i zabaw ludowych,
 • Wyrażanie zdobytej wiedzy za pomocą działalności artystycznej: plastycznej, ruchowo-werbalnej, wykonanie kwiatów, kokard, flag, wiatraczków, powieszenie biało – czerwonych balonów, zagadki i polecenia do wykonania np. ułóż puzzle – godło Polski, flaga Polski
 • Organizowanie gazetek (kącików) o tematyce patriotycznej,
 • Włączenie dzieci w organizowanie i dekorowanie przedszkola w obchodach Święta Niepodległości
 • Słuchanie legend o Olsztynie i okolic
 • Poznanie zabytków mojego miasta
 • Rozpoznawanie herbu Olsztyna ( wykonanie herbu Olsztyna)
 • Wycieczka do Zamku, Muzeum Gazety Olsztyńskiej, poznawanie zabytków miasta
 • Ważni i znani, którzy działali w Olsztynie, przybliżenie dzieciom postaci: Maria Zientara Malewska-poetka, Feliks Nowowiejski-kompozytor
 • Moje miasto – wykonanie albumu przez dzieci i rodziców
 • Poznanie wielkich Polaków: Mikołaj Kopernik, Jan Paweł II, Fryderyk Chopin
 • Sławni twórcy literatury dziecięcej: Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Maria Konopnicka
 • Poznanie elementów historii związanej z odzyskaniem niepodległości, poznanie postaci marszałka Józefa Piłsudskiego wykonanie portretu marszałka (różne techniki)
 • Wykonanie pamiątkowej strony do kroniki przedszkolnej

 

„Moja mała Ojczyzna” 

Joanna Białobrzeska   

Jest na mapie mała kropka, 

ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz. 

Jakie ciekawie i wesoło 

w moim świecie naokoło.  

Na podwórku trzy kałuże,

położyły się przy murze, 

trzepak bardzo dziś kaprysi – 

duży dywan na nim wisi. 

Słońce z cieniem gra tu w berka, 

pan kominiarz z dachu zerka, 

teraz chyba każdy przyzna, 

że jest piękna ma Ojczyzna!

Metody :

W realizacji programu przyjęłyśmy zasadę łączenia metod, w których dominować będą:

– metody słowne i praktyczne,

– uczenie się przez odkrywanie, działanie, przeżywanie,

– metoda zabawowa,

– ćwiczenia utrwalające.

 

Formy :

– praca indywidualna,

– praca zespołowa,

– praca grupowa.

Ewaluacja:

Ewaluacja jest badaniem efektów, jakie przyniesie realizowany program. Pozwala na bieżącą ocenę, czy zamierzone cele zostały osiągnięte. Jest procesem trudnym, wymagającym czasu i odpowiednich narzędzi.

Do ewaluacji opracowanego programu wykorzystane zostaną swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące prowadzonych zajęć, wycieczek i spacerów oraz ich aktywność podczas zajęć dotyczących tematyki regionalnej. Nie mniej ważne będą informacje zwrotne od rodziców, którzy będą mieli możliwość wyrażenia opinii o realizowanym programie.

Tworzone albumy z fotografiami naszego miasta z pewnością zachęcą rodziców do wspólnych z dzieckiem spacerów po mieście i szukania ciekawych i pięknych miejsc w naszej „małej ojczyźnie.”

Zostanie zorganizowany konkurs wiedzy o Olsztynie, który pozwoli określić znajomość tematyki regionalnej i wiedzy o Polsce u dzieci.

Niezbędnik nauczyciela

CO KAŻDY POLAK POWINIEN WIEDZIEĆ O SWOICH SYMBOLACH

Znaki Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego – herb Orzeł Biały, barwy biało-czerwone, hymn Mazurek Dąbrowskiego

Dla wyrażenia treści symbolicznych określających suwerenność naszego państwa, posługujemy się w Rzeczypospolitej trzema znakami naczelnymi

 • herbem państwa,
 • flagą państwową
 • oraz hymnem państwowym.

DWA PIERWSZE, TO ZNAKI WIZUALNE – HERB OGLĄDANY JEST W ZBLIŻENIU, FLAGA NA ODLEGŁOŚĆ, NATOMIAST HYMN – TO ZNAK DŹWIĘKOWY………

„Twój dom”

Wanda Chotomska

Jest w każdym naszym słowie,

a słowa są najprostsze –

chleb, mama, dom gościnny,

i Wisła, i Mazowsze.

I jest w czerwieni maków,

i w białych kwiatach wiśni,

w piosenkach wszystkich ptaków

i w każdej naszej myśli.

W mazurku chopinowskim,

i w czarnym węglu Śląska,

i tu, gdzie serce mówi,

że to jest właśnie Polska.

11.XI – Dzień Niepodległości

Z okazji 100-letniej rocznicy Odzyskania Niepodległości nasze przedszkole przystąpiło do projektu ,,100 dębów pamięci bohaterów Niepodległej”, którego współtwórcami są Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie ,Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie . Patronat honorowy  objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski. 

Dnia 19.10.18 r  w auli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta ,,Gala dla Niepodległej” .Organizatorem wydarzenia był Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego ,Kuratorium Oświaty i Wychowania , Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie .W czasie uroczystości zostały wręczone stu placówkom oświatowym sadzonki dębu oraz certyfikaty. 

Dnia 09.11.18 r w naszej placówce odbyła się  uroczystość , w czasie której o godz. 11.11 odśpiewany został  hymn narodowy przez dzieci, pracowników przedszkola oraz gości. O godz.11.11 hymn  zabrzmiał we wszystkich placówkach oświatowych w Polsce. Przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny upamiętniający 100-ną  rocznicę Odzyskania Niepodległości. Następnie w ogrodzie przedszkolnym uroczyście posadziliśmy sadzonkę dębu ku pamięci Andrzeja Galicy To wydarzenie jest dla przedszkolaków patriotyczną  formą pielęgnowania pamięci o bohaterze  naszej ojczyzny – Andrzeju Galicy.