Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola

WAŻNA INFORMACJA

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia do pobrania na stronie PM10 lub w sekretariacie przedszkola lub https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/Files Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn · na rok szkolny 2023/2024 

 

od 13 kwietnia 2023 r. do 19 kwietnia 2023 r.

do godz. 15.00

 Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca  w jednostce.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2024/2025

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2024/2025:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 04 marca 2024 r.

od godz. 8.00

do 18 marca 2024 r.

do godz. 15.00

od 01 sierpnia 2024 r.

od godz. 8.00

do 05 sierpnia 2024 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19 marca 2024 r.

do 12 kwietnia 2024 r.

od 06 sierpnia 2024 r.

do 16 sierpnia 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 kwietnia 2024 r.

godz. 14.00

19 sierpnia 2024 r.

godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od 16 kwietnia 2024 r.

do 22 kwietnia 2024 r.

do godz. 15.00

od 20 sierpnia 2024 r.

do 23 sierpnia 2024 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23 kwietnia 2024 r.

godz. 14.00

26 sierpnia 2024 r.

godz. 14.00

ZarzadzeniePMO-rekrutacja-2024-2025-

Zarzadzenie-zmieniajace-rekrutacja

Uchwała w spr. kryteriów – XII.2017    

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  2024-2025

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się :

                      od   04 marca 2024 r. o godz. 8.00

                     do 18 marca 2024 r. do godz. 15.00

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego:

https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/default.aspx

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie, która zostanie udostępniona przed rekrutacją

https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/Offers/FilterZP

Rodzic może wybrać 3 przedszkola .

Pisemny wniosek należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.

  • Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci 3-6 letnich z zastosowaniem tych samych kryteriów.

  • Do przedszkola przyjmuje się kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.

  • Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, zgodnie z kryteriami.

 

—————————————————————————————————————

Informacja dla rodziców, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną

w roku szkolnym 2024/2025 w Przedszkolu Miejskim Nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie.

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola w roku szkolnym 2023/2024

nie biorą udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich rodzice składają

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego    w dniach od 20 lutego 2024 r. do 26 lutego 2024 r.

Brak złożonej w określonym terminie deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

PM10_Deklaracja-o-kontynuowaniu-wych.-p-lnego-2024

Deklaracje są do pobrania u nauczycieli poszczególnych grup.