Rada Rodziców informacje organizacyjne

Rok szkolny 2022/2023

regulamin-rady-rodziców –       wystarczy kliknąć

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. (Jan Paweł II)

Konto Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego  nr 10 im. Jana Pawła II  w Olsztynie:

 07 1090 2590 0000 0001 4688  9590

Przedstawiciele Rady Rodziców ROK SZKOLNY 2022/2023:

 • Przewodniczący: Magdalena Bobrowska
 • Skarbnik:  Joanna Rzoska
 • Sekretarz: Sylwia Kosecka

 Przedszkole Miejskie nr 10 im Jana Pawła II w Olsztynie   e-mail  –przedszkole@pm10.olsztyn.eu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

 

Współpracujemy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 Kopernika 45

10-512 Olsztyn
Tel. 89 527–23–47

sekretariat@ppp3.olsztyn.pl 

Poradnia świadczy bezpłatnie  usługi specjalistyczne dla rodziców i dzieci z PM10

W przypadku indywidualnych potrzeb prosimy  o zgłoszenie się do dyrektora przedszkola w  celu ustalenia  dodatkowego terminu  konsultacji.  Konsultacje są bezpłatne.

Kalendarz uroczystości w Przedszkolu Miejskim nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie w roku szkolnym  2022/2023 

TEMATY UROCZYSTOŚCI Termin realizacji ODPOWIEDZIALNY
 

1. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka –zabawy, konkursy, występy dzieci.

20 wrzesień

 2022

Aneta Bujnowska

Joanna Koziatek

Nauczyciele

z gr. I,II,III

2.Pasowanie na przedszkolaka – przygotowanie uroczystej akademii, wręczenie pamiątkowego dyplomu i upominków.

 

październik

 2022

 

 

Nauczycielki z grupy I

Rada Rodziców

 

3. Święto Patrona Przedszkola  Jana Pawła II.  Dni papieskie

październik

2022

 

Lider- Aneta Jędrzejewska

Nauczyciele

z gr. I,II,III

 

4.Bal wszystkich świętych –Zabawy muzyczno-ruchowe, konkursy.

 

Wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że 1 listopada to święto zmarłych. Tymczasem jest to dzień bardzo uroczysty i radosny, ponieważ tego dnia Kościół wspomina wszystkich świętych także tych, których imion nie znamy.

 

listopad

2022

 

Barbara Mikulska,

Paulina Gogacz

Nauczyciele

z gr. I,II,III

5. Moja Ojczyzna- POLSKA

Święto 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości –polskie święto państwowe obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918); święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji w 1989[3]; jest dniem wolnym od pracy.

 

listopad

2022

 

Nauczyciele poszczególnych grup

 

6.MIKOŁJKI– gry, zabawy i konkursy upominki dla dzieci.

grudzień

 2022

wszyscy nauczyciele indywidualnie w grupach I, II, III,

 Rada Rodziców

7.Wigilijne spotkanie ( warsztaty) dla „Rodziców i dzieci P.M.10 ” -wiersze, kolędy, inscenizacje. grudzień

 2022

wszyscy nauczyciele indywidualnie w grupach I, II, III,
8.Dzień Babci i Dziadka – impreza okolicznościowa wręczanie upominków, słodki poczęstunek.

 

 

styczeń

2023

Nauczyciele

z gr. I,II,III

Rada Rodziców

9.Kostiumowy Bal Karnawałowy„- tańce i zabawy ze śpiewem, konkursy, wybór króla i królowej balu.

 

 

luty

2023

Lider

Aneta Bujnowska

nauczyciele z grupy I,II,III

Rada Rodziców

10. Walentynki- zabawy, konkursy. luty

2023

Nauczyciele

z gr. I,II,III

Rada Rodziców

11. Festiwal tańca –miedzyprzedszkolny konkurs. marzec

2023

Paulina Gogacz

Rada Rodziców

12. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 obchodzone między świętami państwowymi: 1 maja(zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja). maj

2023

Nauczyciele

z gr. I,II,III

13. Dzień dziecka wycieczka – czerwiec

 2023

Joanna Koziatek,
14. Festyn rodzinny czerwiec Paulina Gogacz, Barbara Mikulska

Rada Rodziców

14.Pożegnanie dzieci 6 letnich  idących od 01.09.2020 do kl. I szkoły podstawowej . Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego, inscenizacje teatralne, zabawy. czerwiec

2023

 

Aneta Jędrzejewska grupa III

Rada Rodziców

System iPrzedszkole-Opłata za przedszkole

Platforma Usług Oświatowych PUO

instrukcje logowania do systemu (2     wystarczy kliknąć

RODZICE

System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych. 

w załączniku  instrukcja dla rodziców dot. aktywacji konta, logowania, nadawania loginu i PIN-u do karty dziecka.

Rodzice samodzielnie aktywują swoje konta po przekazaniu swojego adresu e-mail.

 • Pracownik przedszkola przypisuje w systemie podany przez rodzica adres e-mail.
 • Następnie rodzic może aktywować swoje konto zgodnie z instrukcją.
 • Instrukcja aktywacji konta dostępna:

https://portal.edukacja.olsztyn.eu/jst/olsztyn/inline/8.aspx   – otwórz

oraz na stronie edukacja.olsztyn.eu             

System iPrzedszkole nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie
z aktualną Uchwałą Rady Miasta Olsztyna w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn.

Uchwała Rady Miasta  Olsztyna – otwórz

 • System nalicza opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka za przebyty miesiąc
  z   odliczeniem nieobecności.
 • Pierwsze  dwie karty zbliżeniowe rodzic/ prawny opiekun dzieci otrzymuje nieodpłatnie.
 • Zakup kart jest raz na cały czas  pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Karty są  przekazywane rodzicom/opiekunom prawnym raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Koszt wyrobienia kolejnej karty lub nowej karty w miejsce uszkodzonej czy zgubionej, pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka
 • Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum
  i jednocześnie karty zbliżeniowe tracą swoją ważność.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/409/16 z dnia 28 września 2016 Rady Miasta Olsztyna nauczanie, wychowanie i opieka dzieci w wieku 6 lat jest bezpłatna.

Rodzice 6 latków pokrywają jedynie koszty żywienia.

O dnia 01.09.2022r. Dzienna stawka żywieniowa wynosi  8 zł

Naliczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu jest realizowane z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji obecności dziecka w przedszkolu.

Opłaty proszę  dokonywać przelewem na  rachunek bankowy przedszkola:

Nr konta 801020 3541 0000 5702 0290 8689

Wpłaty prosimy dokonywać do 10 dnia następnego miesiąca.

W tytule wpłat prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz wyodrębnić opłatę za pobyt  dziecka.

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego realizowana jest w godzinach 7:30 – 12:30 

W przedszkolu obowiązują następujące zasady odpłatności za pobyt dzieci i korzystanie z wyżywienia:

 • przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dziecka w wieku 6 lat, które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,(rodzice dzieci 6–letnich realizujących
  w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły w zakresie podstawy wychowania przedszkolnego nie wnoszą żadnych opłat, pod warunkiem, że dziecko nie korzysta z wyżywienia);
 • dla dzieci do 5 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w Przedszkolu odbywa się
  w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 7:30 do 12:30;
 • przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z zajęć świadczonych ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, dla dzieci do lat 5od godz. 6:30 – 7:30 oraz
  od godz. 12:30 – 17:00;
 • opłata za jedną godzinę korzystania z zajęć świadczonych przez Przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dziecka w wieku do lat 5 wynosi 1 złoty.