Tydzień daltoński

Od 13 marca do 17 marca w naszym przedszkolu propagujemy plan daltoński,  który jest jedną z istotniejszych  domen w organizacji edukacji naszej placówki.

Pedagogika daltońska charakteryzuje się między innymi stosowaniem narzędzi daltońskich. Na co dzień w naszej grupie dzieci posługują się narzędziami daltońskimi.

TABLICA DYŻURÓW – wyznacza dyżurnych na poszczególne tygodnie:

dyżury przy posiłkach

dyżurna nakrywa do stołu dwie dyżurne rozkładają sztućce dyżurna z talerzem

dyżur kalendarza

dyzur kalendarza dyżur dni tygodnia

dyżur zegara

CHŁOPIEC NASTAWIA ZEGAR

TABLICA DYŻURÓW i WSPÓŁPRACY W PARACH

TABLICA dyżurów i współpracy

TABLICA ZADAŃ

tablica zadań  tablica zadań

TABLICA OBECNOŚCI

tablica obecności dziewczynka przy tablicy obecności

 

KALENDARZ URODZIN

KALENDARZ URODZIN

TABLICA ZDOBYTYCH UMIEJĘTNOŚCI

CHŁOPIEC PRZY TABLICY UMIEJĘTNOŚCI dziewczynka przy tablicy umiejętności    TABLICA JUŻ POTRAFIĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYGNALIZATOR PRZENIESIONEJ UWAGI – podpowiada dzieciom czy pracujemy samodzielnie bez niczyjej pomocy  czy konsultujemy się z kolegą, koleżanką czy korzystamy z pomocy nauczyciela.

chłopiec przy żółtym sygnalizatorze dzieci przy czerwonym sygnalizatorze trzech chłopców przy stoliku

dzieci układają patyczki żółty sygnalizator przy chłopcu

RYTM DNIA

tablica rytm dniaię