PROJEKT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

„MAŁY CZŁOWIEK W WIELKIM ŚWIECIE – WIEM, ROZUMIEM, SZANUJĘ”.

 Przedszkole Miejskie nr 10 przystąpiło w roku 2019 do projektu, którego  założeniem  jest wypracowanie  i wprowadzenie  systemowych rozwiązań, wprowadzających do pracy olsztyńskich przedszkoli zagadnienia z zakresu edukacji międzykulturowej oraz metody pracy służące kształtowaniu u dzieci pozytywnych relacji z innymi co doprowadzi do osłabienia stereotypów i uprzedzeń prowadzących zwykle do dyskryminacji osób odmiennych kulturowo.                  

PLAN DZIAŁAŃ  W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W OLSZTYNIE W RAMACH PROJEKT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

„MAŁY CZŁOWIEK W WIELKIM ŚWIECIE – WIEM,
ROZUMIEM, SZANUJĘ”

1. Niezwykła podróż przedszkolaków  do kulinarnych smaków- np.: Francja, Włochy, Grecja. 

  Cel- Poznanie kultury  kulinarnej innych narodowości.

2. Festiwal Tańca-Tańce z kwiatami dla Ojczyzny- do muzyki polskich kompozytorów. 

Uczczenie 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki -Rok 2019 Rokiem Uchwałą Sejmu RP i Senatu RP. 

 Cel-Rozbudzanie zainteresowań  Polską muzyką i tańcem oraz zainspirowanie nauczycieli i dzieci do  zapoznania się życiem i twórczością Stanisława Moniuszki – uczczenie jubileuszu 200 rocznicy urodzin Wielkiego Patrioty – Ojca opery polskiej.

3. Indonezja – kraj niezwykłej kultury, enigmatycznych wulkanów i pięknych wysp. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez rodzica- podróżnika,  którego dziecko uczęszcza do PM10.

Cel-Rozwijanie zainteresowania kulturą indonezyjską. Odnajdywanie podobieństw i różnic między kulturą Polski a Indonezji.

4.Tradycje świąteczne i obrzędy -Ukraina, Litwa, Chiny. 

 Cel -promocja idei wzajemnej tolerancji i międzykulturowości, przekazywanie wiedzy o kulturach mniejszości.

5.,,Bajki z różnych stron świata „- Bal dla dzieci. 

 Cel-Wspieranie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, fizycznymi estetycznym.